Posts

Posts uit oktober, 2008 weergeven

Choose Right: één gebed

Afbeelding
Tijdens de laatste uitvoering van het gospelkoor Choose Right werd ook het lied ‘Eén gebed’ gezongen. Het koor zong het lied al eerder en dus was en is het voor mij een bekend lied. Nu viel mij plotseling op, dat het lied sterk doet denken aan 2 Korintiërs 3 : 18. Een paar coupletten heb ik hieronder overgenomen.

Eén gebed

Heer mijn verlangen is
dat elke gebeurtenis
in mijn leven zal getuigen
van een God zo oneindig groot
en van Uw overwinning op de dood
en dat mijn hart voor U zal juichen!

Heer U bent alles waard
want zelf bleef U niets bespaard
toen U stierf Heer voor mijn zonden
En daar leven we nu strijd
en heeft U voor mij de weg bereidt
tot genezing door Uw wonden.

En U bent het waard
om net als U te willen zijn
Heer hoor mijn gebed
stort Uw geest van liefde uit op mij.

Refrein:
Heer ik heb maar één gebed
ik heb maar één gebed
dat ik meer en meer op U ga lijken
Heer ik heb maar één gebed
ik heb maar één gebed
dat er steeds meer van Uw liefde mag gaan schijnen
door mij.

Getuigen van een God zo oneindig gr…

Ontmoeting van vijf mannen

Deze week had ik op een avond een ontmoeting met vier mannen uit onze gemeente. Om met elkaar door te praten over het geloof, onze ervaringen met elkaar te delen over zaken in de kerk. Om elkaar te stimuleren en te motiveren. Om onze geloofsverlangens aan elkaar te vertellen. Om naar elkaar te luisteren en met elkaar en voor elkaar te bidden.

Best wel bijzonder! Een jaar geleden hadden wij met z’n vijven niet kunnen bevroeden, dat dit soort ontmoetingen zouden gaan plaatsvinden. Bijzonder zo’n ontmoeting, omdat een ieder op een andere “plaats” is in zijn ontdekkingstocht van het geloof. Zo helpen wij elkaar, door te vertellen over “locaties” waar de één ooit was en de andere onderweg naar toe is.

Zo’n ontmoeting doet mij denken aan het woord ‘verbondenheid’. Zowel Larry Crabb als Jos Douma hebben er een boek over geschreven. Verbondenheid is een belangrijk onderwerp. Immers, als wij veranderen naar de luister van de Heer ( 2 Korintiërs 3 : 18), dan betekent dat ook dat ‘verbondenheid’ e…

Ethiek én spiritualiteit

Spiritualiteit heeft mijn bijzondere belangstelling. Daarom viel het mij ook op, dat bij het bericht in het Nederlands Dagblad over de benoeming van Ad de Bruijne tot hoogleraar vermeld stond, dat hij naast ethiek óók spiritualiteit gaat doceren. Ethiek én spiritualiteit, een interessante combinatie?

Uit de toespraak van Ad de Bruijne gericht aan de synodeleden blijkt waarom hij graag ethiek wil combineren met spiritualiteit. Spiritualiteit duidt hij aan met woorden als: de beoefening van de omgang met God of de beoefening van de (innerlijke) vroomheid. Deze beoefening heeft als doel: mijn herschepping naar het beeld van Christus. Bij ethiek gaat het om een christelijke levensstijl, om bijbelse gedragregels.

Spiritualiteit vormt volgens De Bruijne één van de drie speerpunten die hij hanteert bij de invulling van zijn vakken. Maar waarom? Omdat, volgens De Bruijne, je levensgeschiedenis, je opvoeding, de gemeenschap waarin je gevormd wordt, tradities en vooral de gesteldheid van je hart …

Marcion en Montanus

Afbeelding
Woensdagavond was er een thema-avond in de kerk. Dit seizoen is in onze gemeente als thema gekozen voor ‘Wonderen van vroeger’. In dat kader werden Marcion en Montanus behandeld: twee dwaalleraars uit de tweede eeuw na Christus.

Ik en ook anderen in de gemeente hebben zo onze twijfels bij de keuze voor dit thema. Er zijn toch wel relevantere en actuelere thema’s te bedenken dan de ‘Wonderen van vroeger’? Daarbij realiseer ik mij, dat als je de (kerk)geschiedenis niet kent, je het risico loopt die geschiedenis opnieuw te doen, te herhalen. Toch denk ik, dat je met de vragen en antwoorden van toen niet de complete antwoorden hebt op de vragen van nu. Moeten we niet terug naar de fundamentele vragen zoals ‘Wie is Christus voor mij, voor jou voor ons? Wat betekent het om kerk te zijn in Zeewolde in 2008? Welke boodschap hebben wij voor en dragen wij (al dan niet) uit naar de wereld om ons heen? Zouden we onszelf als gemeente niet moeten onderzoek hoe wij er voor staan? Om vast te stellen…

Interview met Anselm Grün

Afbeelding
In de EO Visie van deze week (18 t/m 24 oktober) is een interview opgenomen met Anselm Grün.

Voor degene die hem niet kennen: Anselm Grün is doctor in de theologie en benedictijner monnik. Ook is hij de economisch directeur (kellenaar) van de benedictijner abdij van Münsterschwarzach in Duitseland. Een mooi interview met een bijzonder mens.

Hij zegt in dit interview behartigenswaardige zaken. Een paar zinnen neem ik hieronder over uit het interview. “De rust kun je niet vasthouden, alleen ervaren. Zorg dat je heilige tijd met God hebt, al is het maar vijf minuten per dag, en maak dat tot een ritueel. Het is een tijd waarin de wereld geen vat op je heeft en je werkelijk God kunt zoeken. En ga met je innerlijke beeld aan de slag. Laat je vullen met de Heilige Geest in plaats van met een oordeel over jezelf. Veel mensen ervaren God niet omdat ze zichzelf niet onderzoeken. Je mag voor Hem zijn wie je bent en je hoeft je niet anders voor te doen. Dat geeft mij vrijheid. Deze vrijheid is voo…

Aanbidding en verandering

Afbeelding
Ik las een (bewerkte) preek van Tim Keller over Psalm 95 (www.cvkoers.nl – archief – Tim Keller – 2008-06) met de titel ‘Echte aanbidding verandert je’. Die titel begreep ik toen niet zo goed, ondanks de inhoud van de preek.

De preek gaat dus over aanbidding. Keller definieert aanbidding als volgt: “Aanbidding is het toedichten van ultieme waarde aan iets of iemand.” Ook zegt hij, dat aanbidding het benoemen is van de ultieme grootheid van God.

De eerste preek van ds. Jos Douma laat mij vervolgens de titel ‘Echte aanbidding verandert je’ beter begrijpen. De preek van Jos gaat over de luister (majesteit, aanwezigheid, grootheid) van de Heer. Dus over het zinnetje ‘de luister van de Heer aanschouwen’ uit 2 Korintiërs 3 : 18. Aanbidding gaat over het onder woorden brengen, het onder de indruk raken van de grootheid van de Heer. En dat is ook precies wat in 2 Korintiërs 3 : 18 staat. En wat zegt 2 Korintiërs 3 : 18 dan? Dat je door het kijken naar de grootheid van de Heer, zult veranderen …

Verlangen naar verandering!?

Afbeelding
Afgelopen zomer zijn er bij ons in de kerk (GKV - Zeewolde) drie preken van ds. Jos Douma gelezen over de tekst 2 Korintiërs 3 : 18 (www.josdouma.nl/3vers18/). Ook bespreken wij als wijkkring de preken.

Wij allen die met onbedekt gezicht
de luister van de Heer aanschouwen,
zullen meer en meer door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld worden veranderd.


Onder de titel 'Verlangen naar verandering!?' schrijft Jos daar het volgende over: "Veel christenen en veel kerken verlangen naar verandering: een herboren leven waarin Jezus straalt. Maar hoe ziet zo'n veranderingsproces eruit en hoe komt het tot stand? Ik geloof dat het Bijbelse antwoord op deze vragen is te vinden in 2 Korintiërs 3 vers 18. Dat is een veelbelovend Bijbelwoord voor wie verlangen naar geestelijke verandering. Vandaag de dag worden veranderingen vaak gezocht in uiterlijke vormen of er worden stappenplannen aangeboden die succes beloven. De belofte van 2 Korinteërs 3 vers 18 wijst een andere weg:…