Interview met Anselm Grün


In de EO Visie van deze week (18 t/m 24 oktober) is een interview opgenomen met Anselm Grün.

Voor degene die hem niet kennen: Anselm Grün is doctor in de theologie en benedictijner monnik. Ook is hij de economisch directeur (kellenaar) van de benedictijner abdij van Münsterschwarzach in Duitseland. Een mooi interview met een bijzonder mens.

Hij zegt in dit interview behartigenswaardige zaken. Een paar zinnen neem ik hieronder over uit het interview. “De rust kun je niet vasthouden, alleen ervaren. Zorg dat je heilige tijd met God hebt, al is het maar vijf minuten per dag, en maak dat tot een ritueel. Het is een tijd waarin de wereld geen vat op je heeft en je werkelijk God kunt zoeken. En ga met je innerlijke beeld aan de slag. Laat je vullen met de Heilige Geest in plaats van met een oordeel over jezelf. Veel mensen ervaren God niet omdat ze zichzelf niet onderzoeken. Je mag voor Hem zijn wie je bent en je hoeft je niet anders voor te doen. Dat geeft mij vrijheid. Deze vrijheid is voor velen een onvrijheid. Ze zijn bang voor wat anderen van hen vinden. Maar dát noem ik onvrijheid!”

Het gaat hier over innerlijke rust en over wie we mogen zijn voor God (identiteit). Beide thema’s, innerlijke rust en identiteit, zijn m.i. heel actueel. Er is veel onrust en nogal wat mensen hebben een pijnlijk zelfbeeld of zijn wanhopig opzoek naar hun (christelijke) identiteit. Anselm Grün wijst ons een weg: de weg naar God en zijn Geest, maar ook die van zelfonderzoek.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder