Verlangen naar verandering!?


Afgelopen zomer zijn er bij ons in de kerk (GKV - Zeewolde) drie preken van ds. Jos Douma gelezen over de tekst 2 Korintiërs 3 : 18 (www.josdouma.nl/3vers18/). Ook bespreken wij als wijkkring de preken.

Wij allen die met onbedekt gezicht
de luister van de Heer aanschouwen,
zullen meer en meer door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld worden veranderd.


Onder de titel 'Verlangen naar verandering!?' schrijft Jos daar het volgende over: "Veel christenen en veel kerken verlangen naar verandering: een herboren leven waarin Jezus straalt. Maar hoe ziet zo'n veranderingsproces eruit en hoe komt het tot stand? Ik geloof dat het Bijbelse antwoord op deze vragen is te vinden in 2 Korintiërs 3 vers 18. Dat is een veelbelovend Bijbelwoord voor wie verlangen naar geestelijke verandering. Vandaag de dag worden veranderingen vaak gezocht in uiterlijke vormen of er worden stappenplannen aangeboden die succes beloven. De belofte van 2 Korinteërs 3 vers 18 wijst een andere weg: de weg van de Geest, de weg van de schoonheid van Jezus, de weg van het lang en liefdevol kijken, de weg van de metamorfose van binnenuit."

Ik vind 2 Korintiërs 3 : 18 een heel bijzondere tekst, omdat het zo’n tekst is die je een kerntekst uit de bijbel kan noemen. Een tekst met daarin één of meerdere fundamentele zaken van het geloof. Ook de preken vind ik zeer leerzaam en spreken mij aan. Ik ben het afgelopen jaar veel met het onderwerp 'verandering in de kerk' bezig geweest. Ik herken mij in de woorden van Jos: ook bij mij is er een verlangen naar verandering. Naar een geestelijk veranderingsproces in de kerk.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder