Marcion en Montanus


Woensdagavond was er een thema-avond in de kerk. Dit seizoen is in onze gemeente als thema gekozen voor ‘Wonderen van vroeger’. In dat kader werden Marcion en Montanus behandeld: twee dwaalleraars uit de tweede eeuw na Christus.

Ik en ook anderen in de gemeente hebben zo onze twijfels bij de keuze voor dit thema. Er zijn toch wel relevantere en actuelere thema’s te bedenken dan de ‘Wonderen van vroeger’? Daarbij realiseer ik mij, dat als je de (kerk)geschiedenis niet kent, je het risico loopt die geschiedenis opnieuw te doen, te herhalen. Toch denk ik, dat je met de vragen en antwoorden van toen niet de complete antwoorden hebt op de vragen van nu. Moeten we niet terug naar de fundamentele vragen zoals ‘Wie is Christus voor mij, voor jou voor ons? Wat betekent het om kerk te zijn in Zeewolde in 2008? Welke boodschap hebben wij voor en dragen wij (al dan niet) uit naar de wereld om ons heen? Zouden we onszelf als gemeente niet moeten onderzoek hoe wij er voor staan? Om vast te stellen waarin we tekortschieten, waarin we eenzijdig zijn geweest, om ons vervolgens te verootmoedigen voor God?

Hoe het ook is, het was een mooie avond. Daar hebben de sprekers (Pier Poortinga en Arjen Modderman, schrijvers van het boek ‘Antwoord uit het verleden’) zeker aan bijgedragen. Ik vond het opvallend, dat Pier zei, dat je wel een beoordeling en uitspraken kan doen over feiten uit de kerkgeschiedenis, maar dat je daarmee moet oppassen bij het beoordelen van huidige situaties in kerkelijk Nederland. Over de taxatie van de kerkgeschiedenis zijn we het vaak wel eens, maar de meningen lopen (min of meer) sterk uiteen bij taxaties van de huidige situatie. Trek niet te gemakkelijk lijnen door vanuit de kerkgeschiedenis naar de tijd van vandaag. Verwijt anderen niet te snel en gemakkelijk dat zij een andere God dienen dan wij. Misschien is er sprake van een beperkt of eenzijdig Godsbeeld, maar dat kan zich net zo goed voordoen bij iemand in onze gemeente. Ik denk, dat het beoordelen van anderen in kerkelijk Nederland altijd gecombineerd zal moeten worden met zelfonderzoek, zelfreflectie.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder