Ontmoeting van vijf mannen

Deze week had ik op een avond een ontmoeting met vier mannen uit onze gemeente. Om met elkaar door te praten over het geloof, onze ervaringen met elkaar te delen over zaken in de kerk. Om elkaar te stimuleren en te motiveren. Om onze geloofsverlangens aan elkaar te vertellen. Om naar elkaar te luisteren en met elkaar en voor elkaar te bidden.

Best wel bijzonder! Een jaar geleden hadden wij met z’n vijven niet kunnen bevroeden, dat dit soort ontmoetingen zouden gaan plaatsvinden. Bijzonder zo’n ontmoeting, omdat een ieder op een andere “plaats” is in zijn ontdekkingstocht van het geloof. Zo helpen wij elkaar, door te vertellen over “locaties” waar de één ooit was en de andere onderweg naar toe is.

Zo’n ontmoeting doet mij denken aan het woord ‘verbondenheid’. Zowel Larry Crabb als Jos Douma hebben er een boek over geschreven. Verbondenheid is een belangrijk onderwerp. Immers, als wij veranderen naar de luister van de Heer ( 2 Korintiërs 3 : 18), dan betekent dat ook dat ‘verbondenheid’ een steeds belangrijker rol gaat spelen in ons leven. Want de God van de bijbel is de God van verbondenheid. Gaan lijken op die God brengt verbondenheid in ons leven.

Voor geloof en groei in het geloof zijn onderlinge relaties (verbondenheid) m.i. heel belangrijk. Wij zijn denk ik te veel een kerk waarbij het accent vooral op de zondag (kerkdiensten) ligt. Verbondenheid is noodzakelijk om elkaar op een interactieve manier op te scherpen, de spiegel voor te houden en elkaar te laten delen in onze geloofskennis en –ervaring. Dit soort verbondenheid zal toch vooral buiten de zondagse eredienst handen en voeten moeten krijgen. Wij hebben elkaar zo nodig, juist in een tijd waar onverbondenheid hoogtij lijkt te vieren.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder