Spiritualiteit: luxe of noodzaak?

In het ND van afgelopen zaterdag zijn meerdere artikelen opgenomen die gaan over ‘spiritualiteit’ Eén van die artikelen kreeg het opschrift ‘Spiritualiteit geeft smaak aan leven’ mee. Dit artikel is een verslag van een toespraak van hoogleraar theologie Frans Maas die als thema meekreeg: ‘Spiritualiteit: luxe of noodzaak?’.

Maas gaf in zijn toespraak aan, dat het geloof op drie manieren, op drie niveaus vorm en inhoud gegeven kan worden.

1.Op dit niveau draait het om kennis, om feiten, om de verhalen uit de Bijbel (leer).
2.Hier gaat het om hoe je leeft, om je doen en laten dus (regels).
3.Op dit niveau gaat het om het verlangen, de laag van je emoties, van je hart. “Het is op dit derde niveau dat spiritualiteit zich afspeelt.”

Als je een van deze drie manier van geloven verabsoluteert, ontstaat er volgens Maas een tekort. Iemand die alleen maar is gericht op de leer wordt een betweter. Iemand die alleen maar gericht is op de regels wordt een moralist. En iemand die alleen maar gericht is op emoties wordt zweverig. M.i. geldt ook, dat al deze drie manieren van geloven belangrijk zijn in het leven van een christen. Zowel kennis, als regels als het hart zijn onmisbare onderdelen in het geloof.

In principe voegt spiritualiteit niets toe aan wat we al weten, vervolgt Maas. “Spiritualiteit geeft geen nieuwe informatie. Eigenlijk is alles al gezegd in de leer en de ethiek. Maar zonder het hart, zonder de betrokkenheid, wordt het geloof dor en droog. Het gebed zorgt ervoor dat je niet onverschillig wordt, het geeft smaak aan je leven. Het zorgt ervoor dat je geloof niet bloedeloos wordt.”

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder