Doorvertaling van het evangelie bij Keller en De Lange

Ik vind het altijd bijzonder om een interview te lezen, waarin een persoon als het ware een kijkje geeft in zijn of haar leven. In dit geval gaat het over het interview met Tim Keller (ND 27 december 2008: De publieke theologie van Tim Keller) en met Frits de Lange (ND 2 januari 2009: Bootjevaren met Frits de Lange). Beide staan stil bij het doorvertalen van het evangelie naar de hoorder. Dat maakt het extra boeiend. Twee willekeurige personen, vele kilometers van elkaar verwijderd, vragen aandacht voor hetzelfde onderwerp.

De Lange zegt het zo: “Niet ik, maar Christus leeft in mij, zoals Paulus zegt, of met Calvijn: wij zijn niet van onszelf. Dat zijn allemaal woorden die ik niet kan missen, maar het is traditionele geloofstaal, waarmee ik slechts verstaanbaar ben in de kerk. Ik wil publieke theologie bedrijven. Veel mensen zijn de band met de traditie kwijt. Ik wil de weggetjes daarnaartoe weer toegankelijk maken, met hen zoeken naar bronnen van zingeving en inspiratie.” Verderop in het interview geeft De Lange een korte omschrijving van het begrip ‘publieke theologie’: “vertalen waar het in het christelijk geloof om gaat.”

Ook Keller vraagt in het genoemde interview de aandacht voor publieke theologie. Het omschrijft het begrip zo: “Een goede publieke theologie geeft antwoorden op de vraag welke rol het geloof speelt voor gemeenteleden in het publieke domein, in de samenleving en in de politiek.”

Keller betrekt publieke theologie op gemeenteleden, terwijl De Lange het koppelt aan niet-kerkgangers. Maar, de belangrijkste overeenkomst is, dat beiden een pleidooi voeren voor het doorvertalen van het evangelie naar het leven van alle dag. We mogen er m.i. niet van uit gaan, dat hoorders (gemeenteleden én niet-gelovigen) die vertaling zelf wel kunnen maken. De predikant zal die vertaling moeten aanreiken. Zonder die doorvertaling wordt het geloof zomaar iets alleen voor de zondag, iets wat los staat van de doordeweeks werkelijkheid. Zo is het niet bedoeld! Het geloof is iets voor 7 * 24 uur per week.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder