Evangeliseren en veranderen

Mijn vorige blog ging over geloofsgroei, (gedrags)veranderingen, het lijken op Christus. En over de vraag of de kerk op deze punten wel voldoende gefocust is. O.a. Graham Tomlin (Een kerk die prikkelt) geeft een antwoord op die vraag. Volgens hem is het probleem van veel kerken dat er weinig aandacht wordt geschonken aan het voortdurende proces van verandering (groei). In zijn boek legt hij allerlei verbanden tussen evangeliseren en veranderen.

Zo werkt hij uit, dat evangelisatie tot verandering leidt. Kerken die evangeliseren, moeten veranderde mensen voort brengen, levenslange leerlingen van Jezus Christus als het gaat om het goede leven. Maar verandering leidt op haar beurt ook weer tot evangelisatie. Tomlin schrijft dat wanneer de kerk de spirituele en persoonlijke groei van christenen hoog op de agenda heeft staan, ze ook efficiënter evangeliseert. “Waar christenen kunnen ervaren wat het betekent om het leven volledig onder Gods bestuur te brengen, zullen ze automatisch anderen willen meenemen om diezelfde werkelijkheid te ervaren. Een veranderende kerk is een evangeliserende kerk.”

Tomlin concludeert daarom ook dat het scheiden van evangelisatie en spirituele groei een “fatale fout” is. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Een kerk, als ze effectief evangelistisch wil zijn, kan beter niet met evangelisatie beginnen. Maar, waar moet de kerk dan wel beginnen? De kerk moet beginnen een veranderende gemeenschap te zijn. Een gemeenschap van mensen die langzaamaan door Gods Heilige Geest weer heel worden. God wil herstel van zijn beeld in ons. Wij mogen meer en meer op Jezus gaan lijken.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder