Evangelie van Jezus Christus (1)


In De Reformatie (nummer 18, 19 en 20) is een lezing opgenomen zoals Wolter Rose (hoofddocent Semitische Talen aan de Theologische Universiteit van Kampen) die ooit hield voor 'ContrariO', de vereniging voor homo's en lesbiennes. Een lezing over hoe we verder kunnen komen, homo's/lesbiennes en de (rest van de) gemeente van Christus. De lezing, 'Verder met het Evangelie van Jezus Christus', gaat o.a. over zijn zoektocht door de wereld van Gods genade. “En er ging een wereld voor me open. Ik heb hele mooie dingen ontdekt. De ontdekkingsreis gaat nog steeds verder. De grootste ontdekking is wel dat er veel meer in het Evangelie zit dan we vaak denken.”Vervolgens stelt hij de vraag: “Wat is het Evangelie? (…) Je hebt minimaal vier woorden nodig om het Evangelie uit te leggen: vrijspraak, adoptie, glorie en transformatie.”

Bij vrijspraak noemt Rose Romeinen 3 : 22 – 24. God zegt tegen je: ik spreek je vrij van strafvervolging. Een uitspraak van de Hoogste Rechter: een hoger beroep is niet meer mogelijk!

Bij adoptie ontmoeten we dezelfde God als Vader. Romeinen 8 : 15 – 17. Wij zijn aangenomen, geadopteerde kinderen van God. “Net als Jezus mogen wij ook Abba, Vader, tegen God zeggen. We horen bij de familie. Samen met Christus. Het lijden hoort onlosmakelijk bij Christus zijn, en zo hoort het lijden nu ook onlosmakelijk bij christen zijn. (…) “Wij zijn erfgenamen, samen met Christus: we delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn glorie.”

“In 2 Korintiërs 4 gebruikt Paulus een opvallende omschrijving van het Evangelie. Hij vat het daar samen als ‘het evangelie van de glorie van Christus, die het beeld van God is.’ En een paar verzen verder wordt duidelijk dat die glorie van Christus ook beschreven kan worden als ‘de glorie van God op het gezicht van Christus’.” Rose schrijft dat het bij glorie (heerlijkheid, luister, grootheid, majesteit) gaat om een eigenschap of bijzonderheid waardoor iemand of iets een unieke uitstraling heeft. Of om het feit dat iemand die bijzondere uitstraling heeft. Over ‘glorie’ zal ik een aparte blog schrijven.

Het vierde woord is transformatie of verandering en Rose noemt daarbij 2 Korintiërs 3 : 18. “De glorie van Christus heeft uitstraling. Als je zijn glorie ziet en je eraan tegoed doet, dan doet dat iets met je.” Van deze tekst heeft Jos Douma drie preken gemaakt. Over dit tekstgedeelte en de preken van Jos heb ik al het nodige geschreven: zie het label 2 Korintiërs 3 : 18.

Wat mooi om zo de kern van het Evangelie samen te vatten in vier woorden. Woorden die uit het hoofd te leren zijn. Laten we de ware weg van het Evangelie bewandelen. Een weg waarvan de richting duidelijk is: vrijspraak, adoptie, glorie, transformatie.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder