Het voorlezen van de wet

De predikant Sieds de Jong schrijft in de Reformatie van 14 februari 2009 over het voorlezen van de wet (de Tien Geboden) in de kerk. Het gaat over de vraag of de wet in zijn oorspronkelijke tekst gelezen moeten worden of in nieuwtestamentisch perspectief. De Jong steekt zijn mening niet onder stoelen of banken: “ik vind dat de wet eigenlijk elke zondag in nieuwtestamentisch perspectief zou horen te worden gelezen.” Hij noemt daarbij een aantal argumenten.

Voor buitenstaander is veel van wat in de wet staat (Exodus 20 en Deuteronomium 5) onduidelijk en onbegrijpelijk. De Jong pleit er voor om als kerk begrijpelijk en verstaanbaar te zijn voor buitenstaanders. Maar zijn belangrijkste argument is, dat je als gemeente van Christus onder je niveau leeft als je mensen die leven in de nieuwtestamentische tijd nog de (oudtestamentische) wet voorhoudt. Dit betekent volgens De Jong, dat je de gemeente een leven voorhoudt ‘Onder Nieuwtestamentisch Peil’. Jezus zelf heeft in de Bergrede een verdieping aan de wet gegeven. “Als wij niet iets van díe diepte laten doorklinken, doen wij dan in feite niet precies het omgekeerde als wat Jezus zegt?” Ook wordt het verschil tussen de wet in het Oude Testament en de wet in het Nieuwe Testament gemaakt door de heilige Geest. “De Geest van God vernieuwt – van binnenuit – ons leven. Iets wat je ook qua formulering zou moeten laten doorklinken en kunnen horen.”

Leven wij niet vaak onder Nieuwtestamentisch Peil? In de kerk en daarbuiten?

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder