Tim Keller: in alle redelijkheid (4)


Hier treffen jullie mijn samenvattingen aan van de volgende hoofdstukken uit In alle redelijkheid van Tim Keller:
• 8 – Aanwijzingen voor God;
• 9 – Kennis van God;
• 10 – Het probleem van de zonde.
In deze blog schrijf ik over de zonde (hoofdstuk 10). De blogger Volgeling inspireerde mij daartoe met zijn blog ‘Ken de aard van het kwaad in je hart’.

Volgeling vertaalt op zijn blog een deel van de blog van John Piper. Deze blog gaat over het kwaad, de zonde. Het gaat in essentie over: onze slechtheid, onze zonde ligt niet in het overtreden van geboden, maar in het verkiezen van iets anders boven God. De focus moet dus ook liggen in een verandering van ons hart.

Keller heeft een boeiend en verhelderend hoofdstuk geschreven over de zonde. Hij zegt o.a. het volgende: “Bij zonde denken de meeste mensen aan het “breken van goddelijke regels”, maar Kierkegaard weet dat het allereerste gebod van de Tien Geboden zegt: “Vereer naast mij geen andere goden.” “Volgens de Bijbel moet je zonde dus niet allereerst definiëren als het doen van slechte dingen, maar als het vergoddelijken van goede dingen. Zonde is de poging een identiteit te vestigen door iets anders dan je relatie met God centraal te stellen voor je betekenis, je zin, je doel en je geluk.” “Kierkegaard beweert dat mensen niet alleen geschapen zijn om slechts op de ene of andere algemene manier in God te geloven, maar om hem ultiem lief te hebben, om hem, boven al het andere, het centrum van je leven te laten zijn en om hun identiteit op hem te bouwen. Al het andere is zonde.”

Keller behandelt zonde vanuit je relatie met God en je identiteit. Hij schrijft dat een identiteit los van God inherent onstabiel is en onvermijdelijk leidt tot vormen van verslaving. Keller beschrijft niet alleen het probleem van de zonde en de persoonlijke, sociale en kosmische gevolgen van de zonde. Hij geeft ook een oplossing: de oplossing is niet een eenvoudige gedragsverandering, maar een heroriëntatie van ons hart en ons leven op God.

Zowel Piper als Keller komen dus bij dezelfde essentie van zonde en oplossing van dit probleem uit. De uitwerking van Keller doet ook sterk denken aan de passage uit de preek van Piper, zoals vermeld op mijn vorige blog: Wanneer Christus ophoudt de gloeiende, stralende, voldoening gevende schoonheid in het centrum van je leven te zijn, dan vliegen de planeten uit hun baan, dan loopt het uit de hand, en vroeg of laat botsen ze op elkaar en worden ze verwoest.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder