De gelovige ‘ik’


Onze gemeente is gestart met een gemeenteproject ‘Thuis in Gods huis’. Dit aan de hand van het gelijknamige boekje van de predikant Gerrit Gunnink.

Week 1 uit het boekje gaat over de ‘ik’ in de kerk. Gunnink schetst de ontwikkeling dat het ‘ik’ van de kerkganger veel belangrijker geworden is. Hij zegt dat die ontwikkeling goede kanten heeft én dat er risico’s aan vast zitten. “Dit risico: dat je als christen bescheidenheid afleert en meer met jezelf bezig bent dan met God. Het gaat toch om jou? ‘Ik wil geraakt worden!’” Hij schrijft dat onze cultuur stimuleert “dat wij ons eigen ‘ik’ in het centrum van alle dingen plaatsen. Het speelt ook in op onze ‘natuurlijke’ zelfzucht, een wortelzonde.” Daarmee zijn we weer aangeland bij hoofdstuk 11 van het boek van Tim Keller – In alle redelijkheid: Religie en het evangelie. De ik-gerichtheid van religie en het God-gericht zijn van het Evangelie. Het Evangelie van redding door Jezus Christus.

Gunnink schrijft dat juist omdat de gelovige ‘ik’ in de kerk veel belangrijker geworden is, het superbelangrijk is om naar God te luisteren. “Hij zegt: trek nu eens je aandacht bij jezelf vandaan (wat vind ik, voel ik, geloof ik en is het wel goed genoeg?) en wees radicaal op Mij gericht. Wees niet zo met jezelf bezig, vol zelfverwijt, of zelfingenomen, maar met MIJ!”

Dit doet mij ook denken aan de uitspraak in het boek In alle redelijkheid: zonde is allereerst het vergoddelijken van goede dingen. Goede dingen op de eerste plaats zetten, terwijl alleen God recht heeft op die eerste plaats in ons leven. Ook in de goede dingen kunnen we zo met onszelf bezig zijn, zo op onszelf gericht zijn. Iets om angstig voor te worden? Nee, maar het is wel belangrijk om de risico’s te onderkennen en er alert op te zijn.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder