Persoonlijke getuigenis in kerkdienst (2)

Eredienst is Woordverkondiging
Een bekend argument tegen geloofsgetuigenissen in de eredienst is, dat het Woord centraal moet staan. De eredienst is vooral Woordverkondiging en God staat dan centraal. Bij een geloofsgetuigenis zou een mens in het middelpunt van de belangstelling gezet worden. Maar is dat wel zo? Emeritushoogleraar dr. W. Verboom zegt ergens over de eredienst, dat „God naar ons toe komt, en wij antwoord geven. Dit laatste gebeurt traditioneel door een lied, gebed en collecte.” Maar waarom geen getuigenis? Als het gedoseerd plaatsvindt, en geredigeerd wordt door de kerkenraad kan het heel goed zijn als bijvoorbeeld iemand bij een belijdenisdienst getuigenis geeft van Gods daden in zijn leven. Ook dat is een antwoord, een reactie op het spreken van God.

Geloofsgetuigenis tot eer van God
Het moet natuurlijk ook niet zo zijn, dat bij een geloofsgetuigenis een mens in het middelpunt van de belangstelling gezet wordt. Een geloofsgetuigenis moet tot eer van God zijn. Als een getuigenis die insteek heeft, kan er m.i. niets op tegen zijn. Een christen mag in zijn leven een stukje (een begin) van de glorie, de luister van de Heer weerspiegelen.[1] Die glorie, daarvan mag een christen vertellen en daarbij wijzen op de Gever van die glorie.

Eredienst en cultuur
Onze eredienst is meer dan wij soms denken cultureel bepaald. Als we naar Bijbelgedeelten als 1 Korintiërs 14 : 23 – 26 of Handelingen 20 kijken, dan zien we meer dan in onze erediensten interactie tussen preker en hoorders. Paulus toespraak (Handelingen 20) is meer een dis­cus­sie, een dialoog. “Het lijkt erop dat Paulus niet tot hen sprak, maar met hen, hij beant­woord­de vragen en verwachtte interactie.”[2] In de juiste context en bij de juiste gelegenheid is het het proberen waard om preken te houden met tijd voor vragen, of de gelegenheid voor discussie of reactie of illustratie in de vorm van een persoonlijke geloofsgetuigenis. De liturgie in de eredienst behoeft niet in beton gegoten te zijn, maar mag variëren. Een persoonlijke geloofsgetuigenis mag er een plaats in hebben.

[1] 2 Korintiërs 3 : 18; Dr. Jos Douma heeft over deze tekst drie mooie preken geschreven.
[2] Een kerk die prikkelt – Graham Tomlin – pagina 142.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder