Het gaat om mensen

Ik lees met een zeker regelmaat artikelen die mij (emotioneel) raken. Zo’n artikel is de toespraak van Jos Douma zoals hij die gehouden heeft op het symposium “Pionieren voor het koninkrijk’. Jos bericht daarover op zijn weblog en in het ND zijn er twee artikelen over geschreven: Eten, praten en samen op de knieën en Een kerk van tuig.

De toespraak van Jos kun je nalezen: Pionieren voor het koninkrijk, De koning, de leeuw en het lam. Ik vind het een bijzondere toespraak. Jos vroeg zichzelf af, waarom hij niet een “doorwrochte studie over The sinking church and the emerging church” zou schrijven, maar in plaats daarvan een meditatief boek over het koninkrijk. Zijn antwoord is: “Hoe meer ik me richt op Jezus en hoe meer ik me verdiep in het koninkrijk hoe helderder het voor mij wordt waar het in de kern om gaat. Wat is die kern? Dat het er om gaat dat mensen op Jezus gaan lijken, dat er spirituele vorming in Christus plaats vindt, (…).” Mensen die op Jezus gaan lijken. Deze zin roept als vanzelf 2 Korintiërs 3 : 18 in gedachten. Door een gericht zijn op Jezus, gaan we (door de kracht van de Geest) steeds meer op Jezus lijken.

Vervolg 7 april: De toespraak van Jos heeft tot de nodige reacties (vooral op weblogs) geleid. Jos heeft daarop weer gereageerd en uit zijn reactie blijkt heel duidelijk wat hij in zijn toespraak vooral heeft willen zeggen. Ik citeer:
- Laten we samen erover nadenken hoe we binnen en buiten de context van de gevestigde kerken bezig kunnen zijn met ‘leerlingen maken’ (Matteüs 28:18-20) of in termen waar ik zelf van houd: hoe we concreet bezig kunnen zijn met ‘spirituele vorming in Christus’. Als dat de focus is, zijn de manieren niet interessant. Of anders gezegd: dan zal blijken dat er veel verschillende manieren zijn waarop er leerlingen worden gemaakt en mensen nieuw worden.- Laten we er allemaal open voor blijven staan dat er - ondanks veel negatieve en bittere ervaringen, die ik niet wil ontkennen - ook in de gevestigde kerken nog heel veel goede en mooie dingen gebeuren die het verdienen te worden aangeduid als: LEVEN in het koninkrijk.

Het gaat Jos niet om nieuwe kerkvormen maar om nieuwe mensen. Om vernieuwde mensen. En om de vraag hoe mensen vernieuwd worden of met andere woorden steeds meer op Jezus gaan lijken. Ditzelfde vind je terug bij Jos als hij schrijft over spirituele gemeenteopbouw. Uiteindelijk gaat het om verandering van mensen.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder