Jezus is het doel

Het gaat erom dat wij ons richten op Jezus. Het gaat om Jezus zelf, om het ontmoeten van Jezus, om het omhelzen van Jezus. Dat is het doel! Al het andere is een middel: Bijbellezen, bidden, kerkvormen, kerkgang, ja zelfs het geloof. Niet dat middelen niet belangrijk zijn, maar ze dienen het doel. Middelen brengen je bij het doel. Als middelen (zoals kerkvormen) niet meer of beperkt dienstbaar zijn aan dat doel, dan moeten ze veranderen. Wij lopen het risico zoveel gewicht te geven aan een middel, dat het wel een doel op zich lijkt. Dat is verwarrend, dat blokkeert zo maar het zicht op het ene doel: een gericht zijn op Jezus.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder