Het oude en nieuwe verbond

De predikant Sieds de Jong schreef over het oude en nieuwe verbond.[1] Hij zegt daar o.a. het volgende over: “Gereformeerden zijn er altijd als de kippen bij om de eenheid van het oude en nieuwe verbond te benadrukken. En terecht. Maar dat neemt niet weg dat er óók verschil is. Ik heb het idee dat dáár onder gereformeerden wat minder oog voor is.” Ik denk dat De Jong daarin gelijk heeft. Er wordt (te) weinig vanuit het nieuwe verbond gepreekt en gesproken. Anders gezegd, preken krijgen te veel een oudtestamentische (oude verbond) lading mee. Doen wij onszelf daar niet heel erg te kort mee?

De Jong schreef dat de Bijbel over het verschil tussen het oude en nieuwe verbond niet vaag of onduidelijk is. “Paulus karakteriseert zijn werk (…) als ‘een nieuw verbond dienen’. Dit wordt door hem uitgelegd met: ‘niet het verbond met een geschreven wet, maar dat van zijn Geest’. (2 Kor. 3 : 6). Ook de schrijver van de Hebreeënbrief maakt een duidelijk onderscheid: Hij heeft het over Jezus die ‘de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.”(Hebr. 8 : 6). En toen de HEER sprak van een nieuw verbond (…) ‘heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.”(Hebr. 8 : 13). Er is onmiskenbaar verschil tussen het oude en het nieuwe verbond.”

[1] De Reformatie, jaargang 84 – nr. 31 – 9 mei 2009: ‘Moetwil’.

Reacties

 1. Wat is de uitwerking van preken uit het nieuwe verbond, wat is het verschil in prediking met het oude?

  Minder wettisch en meer Christocentrisch?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb het artikel van Sieds de Jong (nog) niet gelezen, maar het is zeker een belangrijk thema. Daar valt veel meer over te zeggen dan nu op je weblog staat. Het is de moeite waard om verder na te denken over de eenheid tussen het oude- en het nieuwe verbond en de verschillen daartussen, waarbij de vragen van Govert zeer relevant zijn. Kan je daar nog meer informatie over aanleveren?

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Om bij het laatste te beginnen: meer informatie over het onderwerp vind je o.a. in de Reformatie jaargang 84 – nr. 34 – 30 mei 2009. Daarin staat een artikel van ds. Bas Luiten met als titel ‘Nieuw verbond!’. Ook Sieds de Jong geeft in het door mij genoemde artikel aan nog een keer terug te komen op dit onderwerp. Het artikel van Luiten gaat meer over verbond en doop. Maar hij schrijft ook over het oude en nieuwe verbond. “Wat is dan het nieuwe van het nieuwe verbond? Dit: ‘In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn’(Hebr. 8:10). Dat ziet op het werk van de heilige Geest, het woord van God brengt Hij in ons tot leven.”

  Op de vraag van Govert heb ik deels al gereageerd via mijn blog van een dag daarna: ‘Leven in een nieuw verbond’. Hier nog wat (korte) opmerkingen. Een preek waarin het oude verbond als uitgangspunt wordt genomen, wordt opgeroepen te strijden tegen de zonden. Vanuit het nieuwe verbond zal de oproep klinken om vooral te strijden voor vervulling met de Heilige Geest. Het oude verbond legt vooral het accent op zonden en overtreding van de wet, het nieuwe verbond roept op je te richten op God (Christus). Bij huwelijksontrouw zal vanuit het oude verbond vermaand worden vanuit het 7e gebod. Vanuit het nieuwe verbond zal vooral opgeroepen worden te oriënteren op de radicale liefdestrouw van Christus in het evangelie. Natuurlijk is hier meer over te zeggen. Hele boeken zijn er waarschijnlijk over volgeschreven. Dat is niet mijn doel met m’n weblog.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Leendert Hordijk4 januari 2010 om 12:57

  Leven onder het nieuwe verbond is prachtig. Leven uit genade en dankbaarheid. Daar moeten we over horen en anderen over vertellen. Geen "gearriveerdheid" maar geheiligd leven leiden.

  Geen continue vernieuwing van het verbond. Jezus is 1 maal aan het kruis gestorven.Dat is genoeg geweest voor de hele mensheid.Wij mogen leven na het kruis. Wow!

  Ben blij op dit artikel gestuit te zijn.

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder