Veranderen door te begrijpen


Keller schrijft in zijn boek ‘De vrijgevige God’ ook over veranderen. Maar waarom zouden we moeten veranderen? “Gewoontegetrouw en instinctief zoeken we onze rechtvaardiging, hoop, zin en zekerheid niet bij God en zijn genade, maar elders. We geloven het evangelie op een bepaald niveau, maar op diepere niveaus niet. Goedkeuring door mensen, succes in je werk, macht en invloed, familie en groepsidentiteit – ze wekken in ons hart een ‘functioneel vertrouwen’ en komen zo in de plaats van wat Christus heeft gedaan. Zulke dingen verander je niet door pure wilskracht, door Bijbelse principes te leren en te proberen die in praktijk te brengen.” Maar hoe dan wel?

Blijvend veranderen kunnen we alleen als we het evangelie dieper in ons verstand en in ons hart laten zinken. We moeten ons voeden met het evangelie door het via een soort geestelijke spijsvertering deel van onszelf te laten worden. Dat is de manier waarop we groeien.

Keller noemt twee voorbeeld uit Paulus brief aan de Korintiërs. De gulheid om geld te geven en de mate van trouw in het huwelijk. “De oplossing voor gierigheid is heroriëntatie op de gulheid van Christus in het evangelie, waar hij zijn rijkdom voor u uitstortte. De oplossing voor een slecht huwelijk is heroriëntatie op de radicale liefdestrouw van Christus in het evangelie. Een trouw of gul mens word je niet van een verdubbelde inspanning om morele regels te volgen. Alle verandering komt veeleer door een dieper verstaan van de redding door Christus (…).

Keller haalt daarbij de gelijkenis van de zaaier aan (Matteüs 13). “Drie groepen mensen ‘ontvangen’ het evangelie en nemen het aan, maar bij twee daarvan groeit geen veranderd leven op. De enige groep mensen bij wie een veranderd leven opkomt, heeft niet harder gewerkt of is niet gehoorzamer geweest; het ‘zijn zij die het woord horen en begrijpen’.” Dat zijn mensen die begrijpen hoe kostbaar de genade is. Hoe ernstig God de zonde neemt en dat hij ons er alleen van redden kon tegen oneindige kosten voor hemzelf.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder