Tussen ideaal en werkelijkheid (2)

Wat vormt het genoemde ‘ideaalbeeld’ van Theo Visser? Wat zijn voor Theo vooral de verschillen tussen werkelijkheid en ideaal? Hij wijst in dit verband op het Bijbelboek Handelingen. “Daarin lees je voortdurende over de onstuitbare kracht van de Geest, terwijl ik merkte dat ik die bij mijzelf in de kerk maar mondjesmaat zag.” Het gaat Theo dus om het werk van de Geest. Hij tekent in het interview daarbij aan, dat het hem niet zozeer ging om de ‘spectaculaire gaven’ van de Geest. Nee, hij worstelde vooral met de volgende vragen:
1. Waarom versta ik de stem van God zo slecht?
2. Waarom zie ik niet veel meer dat mensen van buiten de kerk door tekenen en wonderen overtuigd worden van de realiteit van Jezus (…)?
3. Waarom zie ik niet de kracht van de Geest van Pinksteren ook vandaag nog in de kerk (…)?
4. Waarom zie ik zoveel wat ménsen doen in de kerk, maar zo weinig wat Gód doet?

En hoe is Visser teruggekomen in Nederland na afloop van zijn reis naar India? Op welke manier is bij hem het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid hanteer geworden? Hij vertelt dat het werk van de Geest zoveel intenser is geworden in zijn leven. De Geest is dichterbij gekomen. Hij leerde af om een sceptische houding te hebben over de grootsheid van het werk van de Geest. Hij leerde de stem van God verstaan in zijn leven. En hij leerde de noodzaak in te zien van geestelijke discipline. “Ik ben er meer dan ooit van doordrongen dat ik elke ochtend op mijn knieën moet gaan, om God te ontmoeten (…). Ik verlang iedere dag naar een levende ontmoeting met Degene Die mij redde en voor Wie ik leef.”

“Sinds deze reis besef ik nog veel grondiger wat een ongekende rijkdom de uitstorting van de Geest betekent voor Christus’ gemeente. Jezus zegt dat Hij gekomen is opdat Zijn schapen leven en overvloed hebben. Als Hij zegt dat uit het binnenste van de gelovigen rivieren van levend water zullen stromen, zijn wij dan tevreden met druppels?”

Met de laatste zin verwijst Visser naar Johannes 7. Daar schreef ik eerder de volgende blogs over: ‘stromen van levend water (1)’ en ‘stromen van levend water (2)’.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder