Tussen ideaal en werkelijkheid (5)

Het spanningsveld tussen ideaal en werkelijkheid doet zich ook voor bij missionair-zijn, evangelisatie, gemeentegroei en kerkplanting. In het interview met Theo Visser zegt hij daarover het volgende: “Het beste evangelisatiemiddel is niet gelegen in allerlei activiteiten (…) maar in een leven dat vervuld is met Zijn Heilige Geest. We zijn door de Geest, Die Hij verwierf, verbonden met Jezus, als een rank aan de wijnstok. Dan zien anderen Jezus in ons. Dat zal, meer dan iets anders, mensen tonen Wie Hij is en hen Gods Koninkrijk binnenbrengen.”

“We dienen een God Die ernaar verlangt Zijn machtige arm uit te strekken. Maar als wij datgene wat Hij voor ons heeft klaarliggen, niet in geloof ontvangen en op basis daarvan handelen, blijven we onder de maat. En dan blijft deze wereld net zo duister als ze is.”

Het is dezelfde richting die ook ds. Klaas van den Geest wijst (zie mijn blog ‘Evangeliseren: moet dat echt?’). Het is de richting van Johannes 7: als je vervult bent met de Heilige Geest, dan vorm je zelf ook weer een bron van levend water (werk van de Heilige Geest) voor anderen. Het Bijbelse ideaal van missionair-zijn is te verwezenlijken door je te laten vervullen met de Geest.[1]

[1] Zie mijn blogs ‘Stromen van levend water (1)’ en
'Stromen van levend water (2)

Reacties

  1. Zou het kunnen zijn dat ook hier geldt: "De vraag stellen is haar beantwoorden"? Ik moet denken aan het geweldige boekje van Eugene H. Peterson: "Laatste Woorden - de openbaring van Johannes en de biddende verbeelding". Voor wie de schrijver niet kent: hij is hoogleraar Spirituele Theologie aan het Regent College in Vancouver, Canada. Hij citeert in hoofdstuk 4 wanneer hij het boek Openbaringen uitwerkt richting de kerk Flannery O'Connor als volgt: Al uw ongenoegen over de kerk lijkt mij veroorzaakt te worden door een onvoldoende inzicht in de zonde.... U schijnt te verlangen dat de Kerk het Koninkrijk Gods hier en nu op aarde realiseert - dat de Heilige Geest in één keer op alle vlees zal worden uitgestort. Maar de Heilige Geest vertoont zich maar zelden aan de oppervlakte. Een Kerk naar uw wensen zou een permanente inmenging van God met wonderen en tekenen vereisen in het menselijk doen en laten, terwijl het er nu juist om gaat dat we onze waardigheid bewaren in het feit dat God verkozen heeft op andere wijze te werken....."
    Met een Bijbelse nuchterheid beschrijft Peterson ons hoe de brieven aan de Zeven Gemeenten in Openbaringen model staan voor het functioneren van heel de kerk, van alle tijden en plaatsen. Geen enkele gemeente kan en zal de volheid van het gemeente-zijn (=ideaalbeeld) in het hier en nu weerspiegelen. In dit verband benadrukt Peterson dat het "..... belangrijker is dat we onze eigen verwachtingen bevragen en veranderen dan om de kerk te veranderen, want de kerk wordt niet door ons georganiseerd, maar wordt door God gegeven". En elders: " We moeten de kerk niet idealiseren. En we moeten er niet over klagen".
    Juist door dit ideaalbeeld als ijkpunt te nemen, ontstaat het rusteloos zoeken naar Gemeenschappen die dit ideaalbeeld beter lijken te benaderen. Dat neemt niet weg dat er zeer ware dingen gezegd zijn in de verschillende bijdragen over dit onderwerp. Natuurlijk moeten we ons laten vernieuwen door Gods Geest, maar laten we er voor oppassen dat we al te hoge pretenties hebben over de rol van de kerk in deze wereld. Mijn advies, lees de boeken van Eugene Peterson eens, het is een verademing zo als hij de Bijbel laat spreken in alle nuchterheid.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder