Waarheid en liefde (1)

In het ND van 22 mei las ik, dat Wilschut geen eindredacteur meer is van het kerkelijke opinieblad Nader Bekeken. “Zowel binnen de redactie van Nader Bekeken als het bestuur van de Stichting Woord en Wereld was de mening naar voren gekomen, dat (…) een iets andere toonzetting (soms) gewenst is, schrijven bestuur en redactie.” In reactie hierop is Wilschut opgestapt als eindredacteur. In het ND van 28 mei lezen we: “Wel was de toonzetting in zijn artikel over Paas de katalysator van brede kritiek binnen redactie en bestuur van Nader Bekeken op de meestal door hem geschreven Kronieken. Die zouden, zo schrijft Wilschut, te kritisch zijn.” Blijkbaar gaat het dus vooral om de toonzetting en de negatiefkritische manier van schrijven. Ik moet ook eerlijk bekennen, dat ik om die reden (negatiefkritische toonzetting) al een poosje geleden afgehaakt ben en de artikelen van Wilschut in Nader Bekeken niet meer las.

In De Reformatie [1] staat ook een artikel over dit onderwerp. In dit artikel worden o.a. de volgende vragen gesteld. “Staan wij er in al ons heilig ijveren om ons gelijk wel eens bij stil dat de dingen die niet-christenen van ons te zien krijgen rechtstreeks horen bij wat Paulus noemt ‘de werken van het vlees’(die ingaan tegen die van de Geest!): ‘veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht en partijschappen (Gal. 5 : 20)? Wat voor beeld geven wij dan van de God die ons zijn Geest gegeven heeft? En hoe zou de Here God Zelf naar al dat geschrijf van zijn kinderen kijken. Zouden we ons echt niet hoeven schamen?”

[1] De Reformatie, jaargang 84 - nr. 34 - 30 mei 2009 - Meegelezen van T. Groenveld

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder