Wij leiden aan doofheid!

In het al eerder genoemde interview met Theo Visser vertelt hij [1], dat hij voorafgaand aan zijn reis naar India worstelde met de vraag: “Waarom versta ik de stem van God zo slecht?” Tijdens zijn ontdekkingsreis naar India leerde hij de stem van God beter verstaan in zijn leven. Het goed horen van Gods stem is blijkbaar niet vanzelfsprekend. In ieder geval niet in het leven van Theo Visser. Maar is het in mijn/ons leven beter gesteld?

Tijdens de mannendag in Bunschoten dit jaar [2] ging het ook over het horen van de stem van God. De toespraken tijdens deze mannendag gingen vooral over de brieven (het boek) aan de zeven gemeente in Asia. Patrick Nullens gaf toen aan, dat al die brieven een vaste structuur kennen. Elke brief eindigt met een oproep tot overwinning: “Wie overwint zal….. .” Moet hoe overwinnen wij dan? Door te horen wat de Geest zegt. Het overwinnen is gekoppeld aan: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt.” Overwinnen begint met het luisteren naar de stem van God. Zou de zeven keer herhaalde oproep in de brieven iets onbelangrijks zijn? Een non-issue? Een mooi geformuleerd standaard slot van een brief? Nee, God zet hier als het ware zeven strepen onder: wie oren heeft die luistert naar de Geest! Blijkbaar is het nodig dat dit zo vet onderstreept wordt door onze Heer.

De sprekers tijdens de mannendag gaven aan, dat (geestelijke) doofheid nu juist ons grootste probleem is. God kan niet meer tot ons spreken. Al onze antennes zijn verdoofd door andere zaken. Henk Binnendijk zei, dat we in een tijd leven waarin er nog nooit zoveel geweest is wat ons van God wegtrekt. De duivel ziet kans om jaar in jaar uit met nieuwe communicatiemiddelen te komen zodat we zo doof worden als een kwartel. We worden vanaf alle kanten overschreeuwd. Horen naar de Geest betekent stil worden voor God en luisteren. Zo stil worden, dat je Gods stem hoort. Dat gaat verder als Bijbellezen of naar preken luisteren. Die dringen soms niet verder door dan onze fysieke ogen of onze fysieke oren. Het gaat om het met heel je leven afgestemd zijn op de Geest. Om een geestelijke houding. Om geestelijke ogen en oren.

[1] Zie mijn blog 'Tussen ideaal en werkelijkheid (2)'
[2] Mannendag Bunschoten - 2009. Thema: 'Wie overwint, hem zal ik geven.....'

Reacties

 1. Mooi gezegd: "Zo stil worden, dat je Gods stem hoort." Dat is precies wat ik mis in de hedendaagse massa bijeenkomsten met een heleboel modern kabaal, en dáár zou je dan Gods stem moeten horen?
  Anselm Grün beschrijft het heel mooi: "Zwijgen is de spirituele weg bij uitstek. Als we zwijgen, zien wij onszelf en onze innerlijke werkelijkheid onder ogen". En verder:"Als wij zwijgen, dan kunnen de innerlijke emoties tot rust komen. Dan kan het stof dat is opgewaaid, neerslaan zodat we innerlijke klaarheid verwerven. Net als bij troebele wijn die door in alle rust opgeslagen te liggen helderder wordt".
  Ik wil pleiten voor herinvoering van de stilte en de rust, het zwijgen als onderdeel van ons spiritueel leven en als tegenreactie tegen het kabaal van de wereld. Op dit punt kunnen we bepaald wat leren van de Katholieke spiritualiteit.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik ben het helemaal eens met Wim, dat wij kunnen leren van de Katholieke spiritualiteit wat betreft stilte en rust. We moeten ons m.i. wel realiseren, dat mensen (christenen) die nooit “hedendaagse massa bijeenkomsten” bezoeken toch geestelijke doof of hardhorend kunnen zijn. Het gaat ten diepste niet om kabaal of stilte/rust maar om een leven dat afgestemd is op de Geest. Daarvoor is wel stilte/rust nodig, maar dat sluit het bezoeken van massabijeenkomsten niet uit. In een geestelijk leven kan het bezoeken van massabijeenkomsten een plaats krijgen én je ontmoetingstijd (stille tijd) met God.

  Deze bijeenkomsten hebben hun eigen waarde. Als voorbeelden van dit soort bijeenkomsten moet ik denken aan de EO jongerendag (zaterdag 13 juni) of Opwekking (Pinksterweekend). Wat is het fantastisch om met duizenden en nog eens duizenden mensen te zingen over de grootheid (glorie) van de Heer. Of te genieten van muziek en zang.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is evident dat massabijeenkomsten ingrijpende psychologische effecten (kunnen) hebben op de aanwezigen. Hier is (wordt) binnen totalitaire regiems dankbaar misbruik van gemaakt en ook de marketingspecialisten van deze moderne tijd kennen de kracht daarvan. Waar ik benieuwd naar ben is het volgende: Hoe onderscheidt je deze onmiskenbare effecten en de daarmee gepaard gaande emoties van 'het werk van de Geest'. Al te makkelijk kom ik een doorgaans onbewuste aanname tegen bij mensen dat als het betrekking heeft op 'het geloof' en er gaan sterke 'emoties' mee gepaard dat het dan automatisch iets met de Geest te maken heeft. Dat probleem heb je in de stilte bij lange na niet, zoals Grün dat hierboven zo treffend beschrijft. Dat maakt mij uiterst voorzichtig t.a.v. massabijeenkomsten.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is denk ik inderdaad niet zo, dat geloof + emoties automatisch met de Geest te maken heeft. Net zo goed als geloof + naar de kerk gaan zondags niet automatisch een (bloeiend) geestelijk leven tot gevolg heeft. En geloof + stille tijd niet automatisch het horen van de stem van de Geest tot gevolg zal hebben.

  Toch is het niet raar als iemand zegt dat hij tijdens zo’n massabijeenkomst het werk van de Geest heeft ervaren. We geloven toch ook dat de Geest werkzaam is tijdens een kerkdienst, waarom dan niet tijdens bijvoorbeeld een massabijeenkomst als Opwekking? Ook bij Opwekking gaat de bijbel open, bidden we om de aanwezigheid van de Geest, zingen we tot Gods eer, etc.

  Ik geloof graag dat bij massabijeenkomsten allerlei (specifieke) psychologische effecten een rol kunnen spelen. Wim vraagt hoe deze psychologische effecten (met bijbehorende emoties) zijn te onderscheiden van het werk van de Geest. Maar waarom zou je die effecten willen onderscheiden van het werk van de Geest? Het werk van de Geest komt ook door middel van die psychologische effecten tot ons. De Heilige Geest maakt ook gebruik van deze effecten. Dat diezelfde psychologische effecten in totalitaire regiems misbruikt worden, betekent m.i. niet dat het dus zondige, verkeerde effecten zijn.

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder