Het nieuwe leven

In het artikel ‘Morele discussies? Wedergeboorte!‘ van Arie de Rover gaat het dus over morele discussies (ethiek) en wedergeboorte (nieuwe leven). Vooral over hoe die twee zich ten opzichte van elkaar verhouden. Rolle Barth heeft daar ooit een mooi artikel over geschreven: ‘Het nieuwe leven van zwerfkind José’. Barth gebruikt het verhaal van zwerfkind José om het uit te leggen.

Christen zijn betekent voor Barth leven in een persoonlijke relatie met God. Vanuit deze relatie, deze verbondenheid wordt je leven vernieuwd met als doel dat je op Jezus gaat lijken. Een basiskenmerk voor dit nieuwe leven is onze liefde voor de Vader en het diepe verlangen om te lijken op Jezus Christus. Maar, hoe gaat zoiets dan? “God zelf stimuleert deze liefde door het werk van de Heilige Geest (…). De Heilige Geest is als het ware de verbindende schakel naar de christelijke ethiek.” Een christelijke levenswandel is vrucht van het kind-aan-huis-zijn bij God en geen voorwaarde om thuis te komen.

Met andere woorden, een christelijke levenswandel, het leven volgens de huisregels van God is het gevolg (resultaat) van een liefdesband met God. “In de christelijke ethiek gaat het vóór alles om de relatie. Alleen de verbondenheid met Jezus Christus brengt ons tot navolging in vrijheid. De vernieuwing van ons leven, waarover Jezus spreekt, is een beweging van binnenuit naar buiten toe. Vernieuwing van ons hart leidt tot verandering van onze daden en gewoontes. Vernieuwing van het hart is een groeiproces door omgang met de opgestane Heer (…).”Het is een groeiproces waarbij de Heilige Geest een belangrijke rol speelt (wedergeboorte).

De aandacht zal dus vooral gericht moeten zijn op de binnenkant, ons hart. Het praten over de buitenkant heeft alleen zin als er sprake is van een doorleefde liefdesband met God. Een relatie die mogelijk is geworden door genade en verzoening. Als die liefdesband ontbreekt of onder druk staat, dan zal daar het gesprek over moeten gaan en niet over de buitenkant (gedrag, houden van regels). Volgens mij is dat wat Arie de Rover ons duidelijk heeft gemaakt in genoemd artikel.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder