Taizébroeder Frank

In het ND van zaterdag 3 oktober staat een interview (ZoZ portret) met Taizébroeder Frank: Moslims naar Allah leiden – en wachten. Boeiend om zijn verhaal te lezen. Wat mij opvalt in het interview is, de wijze waarop broeder Frank bepaalde zaken onder woorden brengt. Die woorden getuigen voor mij van diepe wijsheid. Hieronder heb ik enkele van zijn uitspraken op een rijtje gezet. Uitspraken die mij raakte, opvielen bij het lezen van het interview

“We zingen een psalm en houden een korte lezing, het liefst een refreintekst, die je makkelijk in gedachten houdt. Zoals: Verblijd u in de Heer altijd, verblijd u, zeg ik u. Niet om ons op te peppen, daar zijn Bijbelteksten niet voor, wel om met vreugde en vertrouwen te kunnen leven.”

“Geestelijk leven met de Heer leer je door met Hem samen te zijn. Hij is een mysterie en een vriend. Hij is God die alles te boven gaat en dichtbij is: Frank ik ken je precies, je zwakten, je goede kanten – ver-trouw-op-mij.”

“Op mooie en minder mooie dagen kun je zijn aanwezigheid opmerken in alledaagse gebeurtenissen, terwijl je Hem zoekt in grote wonderen.”

“Een mens moet eerst zichzelf worden, voordat hij zich kan geven.”

“Ik ken donker en licht in mijn eigen leven en ben er altijd mee bezig de Heer de kans te geven het licht te versterken.”

Er zijn nog twee uitspraken van broeder Frank die mij opvielen, maar daar wil ik in aparte blogs nog bij stilstaan.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder