Communicatie: met elkaar in gesprek gaan

In cv•koers (12/2009 – 1/2010) is een reportage opgenomen met de titel: 'De werkplaats van Waarom Jezus?' Deze reportage gaat over de EO’s internetcursus ‘Waarom Jezus?’. Een cursus die als doel heeft om mensen met interesse in God via het internet stapje voor stapje verder te helpen. Daarbij worden de cursisten ondersteund door een zgn. e-coach.

Bij de opzet van deze cursus is nagedacht over de manier waarop de boodschap optimaal overgebracht kan worden op de cursist. De mensen achter deze cursus zeggen daar o.a. het volgende over: “Christenen zijn vaak gewend om al snel met bijbelteksten te komen en te gaan preken, maar dat trekken mensen in de 21e eeuw niet meer.” “(…) dat is heel snel de reflex van ons als christenen. Ja, aanwijzen wat fout is. Terwijl het ermee begint dat je met iemand in gesprek gaat: wat beweegt iemand, waarom gelooft hij of zij in bepaalde zaken? Dan ontstaat er ook ruimte om te vertellen waar je zélf in geloofd.

Wat blijkt communicatie toch lastig en moeilijk te zijn. Wat een frustratie en energie kost het om verkeerde of gebrekkige communicatie achteraf weer ten goede te doen keren (voor zover dat mogelijk is). Verkeerde of slechte communicatie kan denk ik ook een vorm van ‘geestelijke armoede’ zijn. Als dat zo is, dan is het niet voldoende om alleen maar rekening te houden met spelregels voor een goede communicatie. Er zal dan ook gewerkt moet worden aan deze ‘geestelijke armoede’. Gelukkig wil de Geest daarbij helpen.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder