Zelfbescherming óf liefde

Hoe reageren wij veelal op teleurstellingen? Wat is onze primaire reactie? Meestal is onze reactie, dat we de slotbrug ophalen en de poortdeur vergrendelen. Met andere woorden, we dekken ons in tegen verdere teleurstellingen, we trekken ons terug achter veilige ‘muren’. Crabb schrijft in dit verband over “zelfbeschermingmechanismen” en over “zelfbescherming”. We treffen (al dan niet bewust) deze zelfbeschermingsmaatregelen om te voorkomen dat wij opnieuw gekwetst worden.

De wens tot zelfbescherming krijgt zo voorrang op de wens om een werkelijk door liefde gekenmerkte, betrokken omgang met anderen. Het is of zelfbescherming of liefde. Zelfbescherming is gericht op jezelf. Liefde is gericht op God en de naasten. Volgens Crabb ligt het verlangen om onszelf te beschermen sinds de zondeval diep in ons verankerd. Zelfbescherming is zonde. Het doet geen recht aan het liefdegebod van God (God liefhebben en de naasten als samenvatting of diepere betekenis van de wet). Ook in het dilemma zelfbescherming of liefde zullen we moeten en mogen groeien. We zullen steeds meer door een gerichtheid op Christus en door de kracht van de Geest mogen veranderen van mensen die gaan voor zelfbescherming naar mensen die steeds meer in liefde omzien naar God en daardoor naar de naasten.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder