Conflicten in de kerk

“Interne spanningen en discussies verlammen kerken. Als er veel energie gaat zitten in het oplossen van conflicten, komen leven uit genade, getuigen van Gods liefde en dienen in de wereld in de verdrukking. Welke houding neem je aan als jou onrecht wordt aangedaan?”

Dit is de inleiding van ds. Klaas van den Geest van zijn artikel ‘Voor vals gerucht niet vrezen’ in de Reformatie.[1] Van de Geest schrijft dat conflicten onvermijdelijk zijn. Dat conflicten en spanningen vaak niet eerlijk worden benoemd. Dat mooie woorden de werkelijkheid verdoezelen en dat conflicten vaak escaleren.

Vervolgens stelt hij de vraag: “Hoe kun je escalatie voorkomen? Daarvoor moet je op zoek gaan naar wie de echte vijand is. Is dat die ander, met wie je in de clinch ligt? Nee, het is de duivel, die Gods gemeente uit elkaar wil drijven. Hij is uit op verdeeldheid, hij wil een gemeente die opgaat in haar interne verwikkelingen. De energie van Gods Geest moet wegebben in onderling gekrakeel. Dat is zijn doel: het werk van God kapot maken, kleinmenselijk geharrewar de agenda laten bepalen, ook die van kerkenraden.”

[1] De Reformatie, nummer 23 – jaargang 85 – 9 april 2010

Reacties

  1. Amen!
    En gelukkig kent onze goede God zijn kinderen door en door. Daarom heeft Hij voor hen de overwinning behaalt op de duivel. Wij hoeven dus niet meer te strijden om te overwinnen, maar om stand te houden. Ook daarin heeft onze hemelse Papa voorzien: hij heeft ons wapens gegeven om de geestelijke strijd te strijden.

    Ef. 6:
    10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder