Komen tot overgave

In mijn vorige blog ‘Alleen vrijheid door overgave en vertrouwen’ schreef ik over overgave en vertrouwen. “Volkomen overgave kan alleen op basis van volkomen vertrouwen.” Maar hoe kom je tot overgave en vertrouwen? Het antwoord op die vraag werd mij duidelijk bij het lezen van het boek ‘God speelt geen enkele rol in mijn leven …’ van Wilkin van de Kamp.

Van de Kamp zegt daar het volgende over: “Ik kan alleen mijn leven aan de regisseur in de hemel overgeven (AG: overgave) als ik geloof dat Hij almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is. Ik vertrouw op God omdat er geen grens is aan zijn kunnen of aan zijn macht.” Ik vertrouw op God omdat Hij mijn leven overziet, begrijpt wat er allemaal gebeurt. “Ik vertrouw op God omdat Hij de onbegrensde God is, die mij belooft bij te staan in elke situatie en op elke plaats waar ik ben. Er zijn geen grenzen aan zijn liefde, zijn genade en aan zijn macht. Door te geloven in deze almachtige, alwetende en alomtegenwoordige God kan ik tot werkelijke overgave komen.”

Dus hoe kom je tot overgave en vertrouwen? Door te geloven, je te realiseren hoe groot en almachtig God daadwerkelijk is. Je komt tot vertrouwen en tot overgave door te lezen in de Bijbel over en je te verdiepen in de grootheid van de Heer. Overgave kan alleen op basis van volkomen vertrouwen. Omdat God is zoals Hij is, is Hij voor de volle 100% te vertrouwen. En omdat God zo te vertrouwen is, kan je jezelf met een gerust hart aan Hem overgeven. Zo werkt het toch ook bij mensen? Iemand die je volledig vertrouwt, daar durf je je ook aan over te geven. Zo werkt het zeker bij God. Laten we oppassen dat niet veel aandacht uitgaat naar kleinmenselijk gedrag in plaats van ons te ‘vergapen’ aan de grootheid van de Heer.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder