Ontmoeting met God

Ik schreef al dat de diepste ontmoeting die we mogen ervaren de ontmoeting met God is. Over deze ontmoeting schreef Jos Douma een mooi boekje: ‘De ontmoeting – 12 uren met Jezus’. In het boekje schrijft Jos allerlei mooie woorden over de ontmoeting tussen God en mensen en tussen mensen en God. De kern van dit boek vormen de twaalf overdenkingen (de twaalf uren met Jezus) waarin Jos ons wil helpen te luisteren naar Jezus. “Aan dat luisteren naar zijn stem is een belofte verbonden: dat het door de Geest tot een ontmoeting met de levende Heer komt.”

Jos schrijft dat geloven ten diepste is dat je God ontmoet. En dat de Bijbel ook wel het ‘boek van de ontmoetingen’ genoemd. In de Bijbel lezen we over ontmoetingen tussen God en mensen. Ontmoetingen met gewone mensen die bijzondere mensen werden omdat God hen had ontmoet. En “omdat ze uit die ontmoeting als veranderde mensen tevoorschijn waren gekomen. Echte ontmoetingen waren het geweest, waar ze met huid en haar, met hart en ziel in betrokken waren.” Ook Jos schrijft over echte (ware) ontmoetingen en geen echte (mislukte) ontmoetingen. Echte of mislukte ontmoetingen tussen mensen onderling of tussen God en mensen.

“Voor zo’n echte ontmoeting is het ook nodig dat je jezelf openstelt: dat je kwetsbaar bent, dat je je laat raken, dat je deelt wat er in je leeft aan angst en boosheid, schuld en schaamte, vreugde en verlangens. (…) Ook als je op zoek bent naar een echte ontmoeting met God, is het belangrijk om tot je door te laten dringen dat je eigen openheid en kwetsbaarheid een belangrijke voorwaarde zijn voor zo’n ontmoeting.”

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder