Karaktervorming en deugden

Het valt mij op dat de laatste tijd er allerlei boeken en artikelen opduiken die gaan over ‘karaktervorming’ en ‘deugden’. De boeken ‘Geestelijk Fit van Graham Tomlin en ‘Een robuuste kerk’ van Stanley Hauerwas zijn daar voorbeelden van. De Reformatie besteedt in nummer 26 van dit jaar aandacht aan ‘Deugden in het basisonderwijs’. Dit naar aanleiding van een symposium over dit onderwerp en de introductie van het boek ‘Doe me een Deugd’.

Maar wat is een ‘deugd’? “Een deugd is geen handeling, maar een houding. Handelingen komen voort uit een houding.” Tomlin zegt het zo: “(…) christelijke deugd, bedoelen we een bepaalde levenskwaliteit, die regelmatig uitkomt in verschillende daden. De focus ligt niet op die daden zelf, maar op de levenskwaliteit die deze daden mogelijk maakt.” Je karakter wordt bepaald, gevormd door de houdingen die je hebt ontwikkeld. Bij karaktervorming gaat het om de ontwikkeling van het vermogen om Gods wil te doen zonder daar echt over na te denken.

Maar waarom die belangstelling voor ‘deugden’? Tomlin komt in genoemd boek uit op deugden, omdat hij schrijft over het ontwikkelen van geestelijke gezondheid en conditie (zoals het fitnesscentrum dat doet op het fysieke terrein). Bij geestelijke conditie gaat het volgens Tomlin om het ontwikkelen van geestelijke kwaliteiten die je in staat stellen om dingen te doen die anders buiten je bereik liggen. Om het ontwikkelen van deugden dus. “Voor Hauerwas is de ontwikkeling van deugd de centrale taak van de kerk (…).” En met het boek ‘Doe me een Deugd’ proberen de schrijvers aandacht te vragen voor deugden in het onderwijs.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder