Niet alleen woorden maar ook daden

In het ND van zaterdag 19 juni staat een column van Gerard de Korte: ‘Oecumene van het hart’. Hij schrijft in zijn column over een dialoog “over de snelle veranderingen in kerk en samenleving”. En over het worstelen met de vraag “hoe wij de rijkdom van Schrift en traditie kunnen doorgeven aan de nieuwe generaties”.

Vervolgens schrijft hij het volgende: “In dat kader is het ontzettend belangrijk te laten zien dat de verbondenheid met Christus ook werkelijk het verschil maakt. Het is eigenlijk de vraag naar levensheiliging, naar werkelijk christelijk leven. Zien mensen nog aan onze wijze van leven dat wij van Christus zijn? Alleen als wij als christenen in daad en woord de relevantie van ons geloof in beeld brengen, zullen nieuwe mensen met ons mee willen gaan doen.”

Ook Troost schrijft in ‘Spiritualiteit van ontvankelijkheid’ over dit onderwerp. Over het laten zien van een verbondenheid met Christus. Over levensheiliging. Over de relevantie van het geloof in beeld brengen. Hij zegt daar o.a. dit over: “De kracht van het evangelie wordt voelbaar, wanneer dat wat er te horen is bevestigd wordt door dat wat er te zien en mee te maken is. (…) Dat ook vandaag het koninkrijk van God weer zichtbaar wordt. Dat Gods aanwezigheid niet alleen wordt geloofd maar ook als realiteit wordt ervaren. Dat er weer echt iets van de kerk gaat uitstralen naar hen die Jezus nog niet of niet meer kennen (Hand. 2 : 27). Er lopen zoveel mensen rond in Nederland, die ooit elke week in de kerk zaten. (…) Maar die hun geloof zijn kwijtgeraakt, omdat ze alleen maar woorden hoorden, maar niet de realiteit van die woorden hebben ervaren.” (Onderstrepingen door AG).

Het gaat over de realiteit van ons geloof in het leven van elke dag (dus niet alleen de zondag). Die realiteit is geen realiteit als het vooral bij woorden blijft en wij ons in onze daden niet (positief) onderscheiden van niet-christenen. In dat geval gaat er geen appél uit van ons naar niet-christenen.

Reacties

  1. John Stott schrijft er ook over in zijn "de levende kerk". Een levende kerk, zegt hij, is een evangeliserende kerk, de kerk is Gods plan voor de wereld.
    Hij schrijft n.a.v. handelingen 2:
    "De vroege christenen beschouwden evangelisatie niet als een af en toe terugkerende activiteit. (...) Hun evangeliserend getuigenis ging altijd door (...). De Heer zegende het. Dagelijks werden bekeerlingen toegevoegd aan de gemeente".
    Mooi he: toegevoegd: Jezus doet het zelf. En dagelijks, wauw, stel je eens voor: dagelijks, hier in Zeewolde...

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder