Radicaliteit: hoogst haalbare - perfectie

Ik las in Het Katern van het ND van 3 september het artikel ‘Streven naar het hoogste – dat haalbaar is’ van Reinier Sonneveld. In genoemd artikel schrijft hij over Jezus die van ons vraagt perfect te zijn. “Jezus vraagt van ons het onmogelijke.” Daarom staan wij schuldig tegenover God en hebben wij genadige vergeving van onze zonde nodig.

Dat betekent volgens Reinier dat het christelijk ideaal onhaalbaar is. Ons leven is altijd een compromis. Maar is dit geen zwaktebod? Jezus vraagt toch van ons radicaliteit? Ja, een compromis is een zwaktebod als wij op zoek gaan naar een algemene ondergrens, het minimale. Ja, Jezus vraagt van ons radicaliteit. Reinier schrijft dat de Bijbel ons oproept te streven naar het hoogste dat individueel haalbaar is. ‘Wie veel gegeven is, zal veel worden gevraagd.’

Dat hoogst haalbare kan echter ook doorslaan in een streven naar perfectie. “Grenzeloos perfectie nastreven, levert meer kwaad op dan je eigen grenzen kennen. Daarom zijn compromissen gezond.” Temeer omdat het niet altijd een keuze is tussen goed en kwaad maar tussen twee kwaden. “In zulke dilemma’s moet je de proporties zien.” Rekening houden met de concrete situatie en iemands capaciteiten (talenten).

Reacties

  1. We kunnen alleen maar blij en dankbaar zijn dat de Heilige Geest ons is gegeven. Door Jezus zelf aan ons beloofd. Wij streven niet (in ieder geval niet zoals ik het opvat uit de strekking van Sonneveld): dan zijn we het nog aan "het verdienen". Wij zijn vrij in Christus en leven naar Zijn wil door de kracht van de Heilige Geest.
    Dus geen strijden en zwoegen om naar perfectie te streven, maar ook geen gearriveerd achterover leunen. Inderdaad wel aan de gang gaan met de talenten die we hebben ontvangen.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder