Deputaten DKE en de doop

Recentelijk kwam mij het rapport deputaten kerkelijke eenheid (DKE) van de GKv onder ogen. In dit rapport beschrijven de deputaten voor de generale synode van 2011 (Harderwijk) de contacten met o.a. de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

In dit rapport nemen de deputaten als bijlage een notitie op over de leer van de doop, Heilige Geest, kerk en avondmaal. De deputaten schrijven o.a. het volgende: “In prediking en onderwijs moet glashelder uitkomen wat een gereformeerde kerk op dit punt gelooft en leert. Tegelijk blijft het belangrijk om het geloof te zien, het hart te peilen en de motieven te proeven van wie zich laten overdopen en hen niet te drijven in consequenties die ze zelf niet (willen) trekken.

Het gaat mij nu vooral om “(…) en hen niet te drijven in consequenties die ze zelf niet (willen) trekken.” Ik vraag mij af wat de deputaten nu met deze zin bedoelen. Betekent dit dat de deputaten niet voor het toepassen van een ‘onttrekking metterdaad’ zijn? Onttrekking metterdaad betekent dat een tweede doop als consequentie heeft, dat door het ondergaan van deze tweede doop iemand zich onttrekt aan de gemeente waar hij lid is. Maar wat nu als iemand lid wil blijven van de gemeente? Is dan het toepassen van ‘onttrekking metterdaad’ het opdringen van een consequentie die iemand zelf niet wil trekken?

Ik heb het al eerder gezegd, maar zeg het hier nogmaals: ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat er in de GKv verschillend gedacht wordt over het toepassen van ‘onttrekking metterdaad’.

Reacties

 1. Het lijkt me glashelder dat hier het in (sommige!) GKV's gevoerde beleid van de "ontrekking metterdaad" na overdoop onder past.
  En over ontrekken gesproken, je indruk is correct en simpelweg een feit.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Als een GKV-er zich met 'overdopen' wil aansluiten bij een andere geloofsgemeenschap dan onttrekt deze persoon zich met een daad aan de GKV. Als een GKV-er de geloofsdoop ontvangt maar aangeeft lid te willen blijven van de GKV dan kan er geen sprake zijn van "onttrekking metterdaad" omdat je dan een consequentie opdringt die de persoon zelf niet wil trekken. Het blijft inderdaad belangrijk om van deze persoon het geloof te zien, het hart te peilen en de motieven te proeven. Volgens mij is de uitspraak van de deputaten glashelder.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Beide personen die hebben gereageerd zijn blijkbaar lid van de betreffende deputaten geweest omdat ze het woord "glashelder" in de mond nemen. Ik heb het stuk van de deputaten ook gelezen (pag 52) en mij is het juist NIET helder.
  Temeer ook omdat de opmerking van deputaten voorafgegaan wordt door het volgende: "De
  kerk moet op inhoudelijke gronden duidelijk blijven maken dat overdopen - in feite een
  ontkenning van de doop, van wat God al begonnen is – niet goed is. Twee keer dopen kan
  niet."
  Waar het mijns inziens wél om gaat is dat het hier een notitie betreft die gezamenlijk is opgesteld door een deputaat (namelijk DKE) en een commissie van de NGK. Het doel van deze notitie was (onder andere)om te kijken naar verschillende wijze waarop in de kerkelijke praktijk binnen de GKv en de NGK
  met de binding van de belijdenis wordt omgegaan en met concrete en voortgaande afwijking.
  Volgens mij is de opmerking die dhr Gelderblom aanhaalt, dus in een andere context geplaats dan hij en beide anderen het lezen.
  Mij is namelijk niet bekend dat DKE de opdracht had om visie / beleid / ... op te stellen over overdoop en overdopers.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Geachte Anoniem,

  Het feit dat jij het stuk van deputaten niet helder vindt, sluit toch niet uit dat anderen het wel "glashelder" kunnen vinden?

  Waarom denk je dat ik de door mij aangehaalde opmerking uit het rapport van deputaten in een andere context heb gelezen? De kerkelijke praktijk binnen de GKv inzake het toepassen van de uiterste consequentie rond een tweede doop (onttrekking metterdaad) is verschillend. De kerkelijke praktijk verschilt ook tussen de GKv en de NGK. Is dat niet de context van waaruit de deputaten bij dit punt hebben stilgestaan en er woorden aan hebben gewijd? De deputaten DKE maken in dat verband de opmerking zoals ik die aanhaal op mijn blog. Met die opmerking nemen ze toch ook een standpunt in over de kerkelijke praktijk binnen de GKv?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Anoniem,

  Nee, ik was geen lid van DKE, maar dat wist u vast al wel :-)
  Mijn mening is persoonlijk en dus subjectief, wat ik duidelijk heb aan willen geven met de woorden "... lijkt me ...".

  Verder wil ik nog wel opmerken dat het hier om een gezamenlijke conclusie gaat waar de NGK & GKV (DKE) het over eens zijn en niet van mening (voortgaand) verschillen. Het hele stuk over de kinderdoop ademt de sfeer van eenheid (hooguit accentverschillen). Iets om overigens blij mee te zijn!
  Het deputaat heet gelukkig niet voor niets "Kerkelijke Eenheid" en niet "Voortgaande Afwijking".

  Wel ben ik (naast u) nog wel benieuwd naar wat ze met de genoemde consquenties nu zelf voor ogen hadden. Vandaar dat ik het ze maar gevraagd heb. Ik hoop hun reactie binnenkort te kunnen delen.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Als beloof zou ik de reactie van DKE nog even delen, hierbij:

  "Ik snap de vraag; deze zal ongetwijfeld ook in de bespreking op de synode aan de orde komen. Het lijkt me het beste om dan antwoord te geven en daar niet op vooruit te lopen."

  Gezien het feit dat formeel de rapportage gericht is aan de synode begrijp ik deze reactie.

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder