Met Aad Kamsteeg op reis (1)

Het boek ‘de kerk die leeft – vijf pijlers van de christelijke gemeente’ van Aad Kamsteeg bestaat uit twee delen. Een deel waarin Aad schrijft over zijn ontmoetingen begin jaren negentig met Noord-Amerikaanse voorgangers (hedendaagse puriteinen). En een deel waarin hij vijf pijlers ‘onder een gezonde gemeente in de 21e eeuw’ beschrijft. In het eerste deel komt vooral aanbod wat we rechtvaardiging en heiliging noemen. Aad geeft daarbij regelmatig het woord (via citaten) aan genoemde voorgangers.

Rechtvaardiging en heiliging hebben alles met elkaar te maken, horen onverbrekelijk bij elkaar: “(…) wanneer heiliging een andere basis krijgt dan genade, ontaardt het streven om goed te doen algauw in moralisme en wetticisme.”

Er is sprake van een volgorde: “Eerst moet ik in geloof mijn positie ‘in Christus’ innemen (AG: identiteit). (…) Pas als je dat in geloof hebt aangenomen, ga je het actief toepassen (AG: gedrag e.d.).”

“(…) in Christus zijn we volmaakt voor God (Kol. 2 : 10). En tegelijk is volmaaktheid de situatie waarnaar de gelovige zich voortdurend behoort uit te strekken.” Aad zegt het ook zo: “Ik moet tot mijn laatste snik – vertrouwend op de heilige Geest – vechten om mij mijn nieuwe identiteit te binnen te brengen en om in overeenstemming daarmee te denken en te doen.”

Wij moeten niet alleen kennis hebben van genade, maar genade moet diep in ons hart landen. Het is belangrijk dat je diep geraakt wordt door wat Christus voor je deed (genade). Juist dan ga je meer last krijgen van je zonden en ‘begint’ de heiliging door te breken in je leven.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder