Met Aad Kamsteeg op reis (3)

Aad Kamsteeg houdt in zijn boek de kerk ook een spiegel voor. Zeker in het tweede deel (vijf pijlers onder een gezonde gemeente in de 21e eeuw), maar ook al in het eerste deel. Het eerste deel is als het ware een aanzet voor deel twee van zijn boek.

Zo schrijft Aad in het eerste deel: “De vrijgemaakte kerken die ik liefheb, waren allerminst vrij van wetticisme en lopen ook in de 21e eeuw nog steeds dat gevaar. Bij mij wint de overtuiging veld dat veel persoonlijke en kerkelijke scheefgroei ten diepste te verklaren is uit onvoldoende besef van genade.” Aad houdt de kerk een spiegel voor als hij de negen kernwaarden van de Redeemer Presbyterian Church beschrijft. Kernwaarden die gericht zijn op vernieuwing van hart, kerk en stad. Hij doet ons verslag van zijn gesprek met John Miller over hoe een introverte kerk missionair kan worden. Hij geeft in zijn boek Jerram Barrs het woord en deze werkt de stelling ‘juist je sterke punten zijn ook je zwakke punten’ uit richting de gereformeerde traditie. Aad spreekt met John Piper die vertelt dat er kerken zijn waar men orthodox is in de leer, maar waar het tegelijk nogal saai is. “Maar daardoor dreigt wel het besef weg te ebben dat God kennen alles te maken heeft met houden van, met vreugde in Hem, met vervoering, met een levende band.” Aad schrijft over Tim Keller (Redeemer) en de principes die hij hanteert bij zijn prediking. Wat zou het een zegen zijn als deze principes ook wat meer gehanteerd zouden worden door andere predikanten. Aad schrijft over huisgroepen, “dat ze niet alleen essentieel zijn bij het elkaar helpen discipel van de Here Jezus te zijn, maar ook om de gemeente een missionair karakter te geven.”

Wat moet het voor Aad e.a. een boeiende reis zijn geweest. Fijn dat wij via het boek ‘de kerk die leeft’ als het ware de reis kunnen meemaken en meebeleven. Een leerzame reis was het voor Aad. Het kan ook een leerzame reis voor ons zijn.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder