Discipelschap en de glorie van God

Ik verkeerde zaterdag in de gelukkige omstandigheid dat ik de mannendag in Wezep kon meemaken. Patrick Nullens en Jos Douma spraken daar over het thema ‘Ben ik discipel’. Patrick concentreerde zich daarbij vooral op Matteüs 5 : 1 – 16 en Jos op Matteüs 28 : 16 – 20. Jos gaf tijdens de mannendag de volgende omschrijving van een leerling van leraar Jezus: ‘een leerling van Jezus ben je als je Jezus bewondert om zijn wijsheid en goedheid, (…).’ Ik beperk mij nu even tot dit deel van de omschrijving.[1]

Ik moest bij deze omschrijving denken aan hoe Wolter Rose in ‘Verder met het evangelie van Jezus Christus’ het woord ‘glorie’ omschrijft. Rose geeft in genoemd document aan dat je minimaal vier woorden nodig hebt om het Evangelie uit te leggen: vrijspraak, adoptie, glorie, en transformatie. Het gaat bij glorie om een eigenschap of bijzonderheid waardoor iemand of iets een unieke uitstraling heeft, of om het feit dat iemand die bijzondere uitstraling heeft’. En dat de glorie van God een gezicht heeft gekregen, als het ware belichaamd wordt door en in Jezus Christus.

De definitie van een leerling van Jezus lijkt veel op de omschrijving van het woord glorie. Een leerling van Jezus ben je als je de glorie van God ziet. Als je oog hebt of krijgt voor het bijzondere, het unieke van Jezus Christus. Als je zicht krijgt op de grootheid van Jezus Christus. Het woord ‘glorie’ raakt ons leerling-zijn. Als wij oog krijgen voor waar het woord ‘glorie’ voor staat, als wij Jezus bewonderen om wie hij is, om het unieke, het bijzondere van deze Persoon, dan worden wij daarmee leerlingen van leraar Jezus.

[1] Jos schrijft over deze mannendag o.a. op zijn blog ‘Ben ik discipel?’. Ook schreef hij daarover een ‘bronwater’. Jos schrijft over discipelschap en het bewonderen van Jezus vooral op zijn blog 'Jezus bewonderen (Ben ik discipel? 2)'

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder