zaterdag 24 december 2011

Het gaat in het leven om relaties

Tim Keller begint zijn boek ‘Kruistocht – Het leven van koning Jezus’ met een hoofdstuk over de drie-enige God. Dat doet hij omdat hij in zijn boek begint bij vers 1 van het Bijbelboek Marcus: ‘Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.’ Het gaat in Marcus niet om een Jezus (een veelgebruikte naam) of om een Christus (een gezalfde koninklijke figuur), maar om de ‘Zoon van God’. In dit hoofdstuk zegt o.a. dit: ‘Als deze wereld door een drie-enige God geschapen is, dan draait alles in het leven eigenlijk om liefdesrelaties.’ Deze stelling werkt hij vervolgens uit voor verschillende godsbeelden.

Dat het in dit leven draait om liefdesrelaties of relaties is mij dit seizoen op de school voor pastoraat (Koinonia) duidelijk gemaakt. We zijn gemaakt om relaties te hebben. De basis van iedere menselijke relatie, maar ook de relatie tussen God en mensen, is het geven en ontvangen. Niet geven en nemen, maar geven en ontvangen. Ontvangen is anders dan nemen. Hans Groeneboer schrijft in zijn boek ‘Op de schouders van ouders – in vrijheid verbonden’ dat het principe van geven en ontvangen je de mogelijkheid biedt om je te verbinden met andere mensen. Geven en ontvangen is een basisvoorwaarde in het leven van de mens (als relationeel wezen).

Dit principe van geven en ontvangen doet mij ook beter begrijpen waarom in dit verband het godsbeeld zo belangrijk is. Stel je een abstract godsbeeld voor. In dat geval is God meer een Iets dan een Iemand. Van een relatie tussen God en mensen is dan nauwelijks sprake. Immers, hoe kan een mens geven aan en ontvangen van een Iets? Hoe kan een mens zich verbinden met een Iets? Misschien bedoelde Tim Keller dat met deze woorden, zoals neergeschreven in zijn boek: ‘Hoewel ik al jong geloofde dat de Bijbel het woord van de Heer is, had ik de Heer van dat woord nog niet persoonlijk ontmoet. Toen ik de evangeliën las, werd hij werkelijkheid voor mij.’ Hij geloofde wel in de Heer, maar die Heer was voor hem meer een Iets dan een Iemand. De Heer was voor hem geen levende werkelijkheid. Het komt er dus nogal op aan welk godsbeeld wij hebben.

zaterdag 17 december 2011

Stomverbaasd, verbijsterd, ontzet

Naar aanleiding van het boek ‘Kruistocht – Het leven van koning Jezus’ van Tim Keller ben ik het Bijbelboek Marcus aan het lezen. Volgens mij zit er een soort refrein in Marcus.


 
Marcus 1 : 22 : Ze waren diep onder de indruk ……
Marcus 1 : 27 : Iedereen was zo verbijsterd …..
Marcus 2 : 11 : …. allen die dit zagen, stonden versteld …..
Marcus 4 : 41 : Ze werden bevangen door grote schrik …..
Marcus 5 : 15 : …. en ze werden door schrik bevangen.
Marcus 5 : 20 : …. en iedereen stond verbaasd.
Marcus 5 : 42 : Iedereen was met stomheid geslagen.
Marcus 6 : 2 : … en vele toehoorders waren stomverbaasd ….
Marcus 6 : 51 : Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht.
Marcus 7 : 37 : De mensen waren geweldig onder de indruk en …..
Marcus 9 : 6 : ….., want ze waren door schrik overweldigd.
Marcus 9 : 15 : De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, ….
Marcus 9 : 24 : De leerlingen schrokken van zijn woorden.
Marcus 9 : 26 : Nu waren ze nog meer ontzet, …..
Marcus 12 : 17 : En ze waren met stomheid geslagen.
Marcus 16 : 8 : …., want ze waren bevangen door angst en schrik.

Waarom waren de mensen diep onder de indruk en verbijsterd? Waarom stonden ze versteld, werden ze door schrik bevangen, waren ze verbaasd ja zelfs stomverbaasd en ontzet? Waarom waren ze met stomheid geslagen en werden ze door angst en schrik overweldigd? Door wat Jezus Christus deed en zei.

Kennen wij als christenen soortgelijke ervaringen over Jezus Christus? Is het refrein uit Marcus ook het refrein in ons (geloofs)leven? Of geldt wat Keller overkomen is, ook voor ons? Dit overkwam Keller: ‘Hoewel ik al jong geloofde dat de Bijbel het woord van de Heer is, had ik de Heer van het woord nog niet persoonlijk ontmoet. Toen ik de evangeliën las, werd hij werkelijkheid voor mij.’ Is Jezus een levende werkelijkheid voor ons? Misschien is de aanwezigheid (of afwezigheid) van de hierboven genoemde ‘emoties’ wel een goede graadmeter. Een graadmeter om vast te stellen in hoeverre wij Christus echt persoonlijk ontmoet hebben!

Arjan Gelderblom © 2008 Template by Dicas Blogger.

TOPO