Posts

Posts uit januari, 2012 weergeven

Afhankelijk van Jezus of van mensen

Ik schreef in mijn vorige blog al dat ik in het boek ‘Kruistocht – Het leven van koning Jezus’ van Tim Keller naast veel theologische inzichten ook psychologische inzichten tegenkom. Zo geeft hij een mooi voorbeeld van ‘emotionele afhankelijkheid’. Emotionele afhankelijkheid doet zich voor als een persoon zich laat misleiden om zijn veiligheid en identiteit te zoeken in relaties in plaats van bij God. Je wordt voor je identiteit afhankelijk van een (of meerdere) perso(o)n(en). Anders gezegd: je probeert een leegte in de relatie met God te compenseren via relaties met andere mensen.

Keller schrijft in zijn boek het volgende: ‘Een jonge vrouw in onze kerk schreef dit briefje aan een vriendin: Een belangrijk [probleem] in mijn leven was dat ik altijd lief wilde zijn voor anderen. Ik had bevestiging nodig, wilde graag lief gevonden worden, bewonderd en aanvaard. Maar toen leerde ik inzien hoe belangrijk het was om me te identificeren met Christus – door zijn liefde ben ik in staat om em…

Alleen Jezus geeft je echte liefde

Afbeelding
Wat ik o.a. zo bijzonder vind aan het boek ‘Kruistocht – Het leven van koning Jezus’ van Tim Keller is, dat ondanks dat het een theologisch boek is je er ook psychologische inzichten in kunt vinden. Wellicht is dat niet zo verwonderlijk. Immers, theologie gaat over geloof, over de Bijbel, over God en mensen en psychologie gaat o.a. over het innerlijk leven en gedrag van mensen. Maar toch, Keller weet in zijn boek soms diepe psychologische waarheden voor het voetlicht te halen. In mijn blog ‘Het gaat in het leven om relaties’ noemde ik al een voorbeeld: ‘Als deze wereld door een drie-enige God geschapen is, dan draait alles in het leven eigenlijk om liefdesrelaties.
Een ander voorbeeld is wat Keller schrijft over het verschil tussen valse en echte liefde. Hij schrijft daar o.a. dit over: ‘Bij valse liefde gebruik je de ander voor je eigen geluk. Je liefde is voor­waardelijk: je geeft haar alleen als de ander jou zekerheid geeft en jouw verlangens vervult. Zulke liefde is niet kwetsba…

Jezus en ons onrecht

Ik moest ook denken aan ‘onrecht’ bij het lezen van Marcus 6: 1 – 6. Jezus is in Nazaret en geeft onderwijs in de synagoge. De luisteraars zijn stomverbaasd over de wijsheid van Jezus en de wonderen die hij deed. En wordt Jezus daarom geprezen? Krijgt hij waardering? Het tegendeel is waar: ‘En ze namen aanstoot aan hem.’
Ze zien in Jezus vooral een mens (timmerman, zoon van Maria en de broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon). Maar zelfs als je Jezus ziet als mens en niet als Godmens, is hier sprake van onrecht. Jezus geeft wijsheid en wonderen en krijgt er ‘aanstoot’ voor terug. Als dat geen onrecht is! Het feit dat Jezus ook God is, maakt het onrecht natuurlijk nog veel groter. Zijn wijsheid en wonderen zijn goddelijke wijsheid en wonderen. Gewone mensen nemen aanstoot aan de Godmens. Ze hebben geen gevoel voor de juiste verhouding (God – mens). Wat een onrecht! We schudden ons hoofd over de inwoners van Nazaret. Hoe durven ze! En wij hebben ons oordeel klaar: schuldig.
Maar …

Onrecht en schuld

Afbeelding
Het onderwerp ‘onrecht’ houdt mij de laatste tijd bezig. Hans Groeneboer helpt mij in zijn boek ‘Op de schouders van ouders – in vrijheid verbonden’ om structuur aan te brengen in mijn gedachten over dit onderwerp.
Hans schrijft, dat recht/onrecht alles te maken heeft met schuld. Onrecht of onrechtvaardigheid leidt tot schuld. Schuld kan alleen worden vastgesteld als recht kan worden bepaald. Er zijn verschillende soorten recht/onrecht en schuld. Zo kan er sprake zijn van een juridische schuld. Je overtreedt in dat geval de wet of de regels van Nederland. En als onduidelijk is of je deze daadwerkelijk overtreden hebt, kan de rechter een uitspraak doen. Je kunt ook spreken van kerkelijk onrecht. Dit doet zich voor als je kerkelijke regels (o.a. de kerkorde) hebt overtreden. Er is ook geestelijk onrecht en geestelijke schuld. ‘Het is de schuld die we op het geestelijke terrein hebben ten opzichte van God en elkaar.’ Onze schuld ten opzichte van God kan alleen door Jezus Christus ver…