Posts

Posts uit februari, 2012 weergeven

Grote woorden en onttrekking na herdoop

Ik las in de Reformatie een artikel van Prof. C.J. de Ruijter waarin hij een voorval beschrijft zoals hij dat ooit meemaakte. ‘Het was vlak na de invoering van de liedselectie, dat ik ergens voorging. Ik had een lied uit het liedboek opgegeven, maar constateerde dat heel wat mensen niet meezongen. Toen ik dat achteraf besprak met de ouderling van dienst zei hij: “Vind u het gek? Er zijn altijd grote woorden gebruikt over het onschriftuurlijk karakter van het liedboek en nu moeten we opeens meer dan honderd van die liederen gaan zingen. Dat wil er bij mij niet in.” Ik moet zeggen dat ik de klacht wel herkenbaar vond. Er zijn voorheen binnen de vrijgemaakte kerken wel behoorlijk grote woorden gebruikt om bepaalde keuzes te onderbouwen. Maar je kunt dan later moeilijk een andere keuze rechtvaardigen, als die grote woorden niet eerst worden teruggenomen.’ Tot zover De Ruijter.
Ik moest hieraan denken bij het schrijven van mijn blogs over ‘onttrekking na herdoop’. Over dit onderwerp zijn …

Logisch denken en herdoop

In mijn blog ‘God en logisch denken’ schreef ik naar aanleiding van het boek ‘Heel je ziel en zaligheid – Worden als Jezus’ van Dallas Willard het e.e.a. over het gezonde verstand. Over logisch denken. In deze blog pas ik dat toe op het onderwerp ‘Onttrekking na herdoop’.
Het is niet de feitelijke daad of actie die iets moreel verwerpelijk maakt, maar het motief achter de daad. Een leugen is zonde, maar kan door het motief een noodleugen blijken te zijn en is daarmee niet moreel verwerpelijk. Een moord is zonde, maar kan door het motief (en de omstandigheden) in moreel opzicht acceptabel zijn. Allerlei van dit soorten voorbeelden zijn er te noemen ook vanuit de Bijbel, de kerkelijke praktijk en vanuit de wereldse rechtspraak.
Dit geldt ook bij ‘goede’ dingen. De offerdienst ten tijde van het Oude Testament was goed, naar de wil van God. Maar als dit niet gedaan werd met het juiste motief of intentie, dan walgde God daarvan. In de kerk of in ons persoonlijk leven kunnen we allerlei g…

God en logisch denken

Afbeelding
Dallas Willard schrijft in zijn boek ‘Heel je ziel en zaligheid – Worden als Jezus’ over ‘het cruciale belang van logisch denken’. Hij zegt daar dit over: “Om God goed te kunnen dienen moet ons denken logisch zijn. Krom denken, bewust of onbewust, stimuleert altijd het kwaad. Wanneer kromme redeneringen worden verheven tot de juiste leer, religieus of seculier, kost dit altijd mensenlevens.” Hij wijst er op dat het de grote denkers zijn geweest ‘die het volk van God door de geschiedenis hebben geleid: Athanasius en Augustinus, Luther en Calvijn’.
Maar wat betekent logisch (of helder) denken? Volgens Willard betekent helder denken ‘het opnemen van de informatie van de Schrift in een denken dat wordt geleid en versterkt door de Heilige Geest, en het jagen naar de waarheid met het vastberaden doel uit haar te leven’. ‘Denken en leven gaan hand in hand’.
Logisch denken wordt begrensd door God, door zijn woorden (de Bijbel). Het is God die logisch denken kan overrulen. God is de ontwerper …

Onttrekking na herdoop

De GKv uit Zeewolde stelde (via de kerkelijke weg) de volgende vraag aan de Generale Synode Harderwijk 2011: is een overdoop (herhaalde doop) een grond voor een feitelijke onttrekking? Anders gezegd: is het feit van de herhaalde doop een reden, een argument om iemand als ‘onttrokken aan de gemeente’ te beschouwen?
De Synode gaf o.a. als antwoord dat als een gemeentelid zich opnieuw laat dopen en deze doop heeft voor het gemeentelid niet de betekenis van onttrekking en overgang naar een andere gemeente (maar bijvoorbeeld die van bevestiging van geloofsvernieuwing), dan blijft het gemeentelid lid van de gemeente. Dus de constatering van een onttrekking kan alleen volgen uit een bewuste overgang naar een andere gemeente. Het feit van de herhaalde doop is geen grond om een onttrekking te constateren.
Dat roept bij mij de vraag op: stel dat een kerkelijke gemeente nu (voordat het synodebesluit genomen was) zo’n feitelijke onttrekking heeft toegepast. En deze gemeente ratificeert  vervolg…

Liefde is het teken

Afbeelding
Ik las het boekje ‘Liefde is het teken – terug naar de essentie van discipelschap’ van Francis Schaeffer. In dit boekje staat Schaeffer stil bij met name twee Bijbelteksten. De eerste is Johannes 13 : 33 –35. Jezus geeft volgen Schaeffer ‘de wereld het recht om te beoordelen of jij en ik wedergeborgen christenen zijn op basis van onze liefde jegens alle christenen’. ‘Jezus heeft het hier over onze (…) verantwoordelijkheid om andere ware christenen zó lief te hebben dat de wereld geen geldige reden heeft om te zeggen dat wij geen christenen zijn.’
De andere Bijbeltekst is uit het bekende hogepriesterlijke gebed: Johannes 17 : 21. Door het teken van de liefde (en de eenheid waarvan zij getuigt) kan de wereld weten dat Jezus gezonden is door de Vader. Het gaat hier om de liefde die christenen voor elkaar hebben. Dit stopt niet bij de eigen kerkmuren, maar strekt zich ook uit naar andere genootschappen en groeperingen.
Schaeffer beschrijft ook wat deze liefde betekent en hoe deze zichtb…

Waarheid en lijden

Afbeelding
In mijn vorige blog (‘Waarheid in het verborgene’) schreef ik over het boek ‘Waarheid in het verborgene’ van Arthur Katz en Paul Volk. Het boek gaat ook in op het thema ‘waarheid en lijden’. De schrijvers zeggen o.a. dit er over: ‘Het ontvangen van liefde tot de waarheid en van de Geest die ons in alle waarheid leidt, gaat onvermijdelijk gepaard met een zekere mate van lijden (…).’ Desillusie, onzekerheid, vernedering. Het opgeven van goedkeuring en waardering van andere mensen. Het overwinnen van je angst om afgewezen te worden. ‘We willen wanhopig graag voorkomen dat we moeten lijden. En we zullen dat ook tot elke prijs vermijden, we zullen zelfs de waarheid ervoor prijsgeven, tenzij onze liefde voor de waarheid groter is dan onze angst.’
‘Door nu (…) pijn te vermijden, wordt die later veel heviger. De waarheid komt ons nooit goed uit, en zolang we kiezen voor de gemakkelijkste weg, zullen we nooit in de waarheid wandelen.’’Maar waarachtigheid en oprechtheid moeten altijd duur beta…

‘Waarheid in het verborgene’

Afbeelding
Ik las het boek ‘Waarheid in het verborgene’ (The Spirit of Truth) van Arthur Katz en Paul Volk. De auteurs schrijven in de inleiding dat dit boek is bedoeld om ‘de eenheid te herstellen tussen het woord en het leven in waarheid, want zonder dat leven is de waarheid koud en dood.’ ‘Waarheden die op een starre manier verkondigd worden, zonder dat ze samengaan met een waarachtig leven, doen afbreuk aan de waarheid.’ Waarheid is meer dan we zeggen. Waarheid moet iets wezen wat we zijn. De waarheid moet geleefd worden, anders is ze niet langer de waarheid. Het boek is een pleidooi voor de hele waarheid. Een pleidooi voor een waarheid die van binnenuit (hart, de Geest) ontstaat en gevoed wordt.
Waarheid die uitkomt in gedrag (woorden en daden) en waarachtig zijn (identiteit) horen dus bij elkaar. Daar schreef ik al eens eerder de blog ‘Jij en Gods genade’ over. Als we de waarheid beperken tot woorden of het leerstellige deel van ons leven, dan raken we ‘vol innerlijke contrasten en tegens…