God en logisch denken


Dallas Willard schrijft in zijn boek ‘Heel je ziel en zaligheid – Worden als Jezus’ over ‘het cruciale belang van logisch denken’. Hij zegt daar dit over: “Om God goed te kunnen dienen moet ons denken logisch zijn. Krom denken, bewust of onbewust, stimuleert altijd het kwaad. Wanneer kromme redeneringen worden verheven tot de juiste leer, religieus of seculier, kost dit altijd mensenlevens.” Hij wijst er op dat het de grote denkers zijn geweest ‘die het volk van God door de geschiedenis hebben geleid: Athanasius en Augustinus, Luther en Calvijn’.

Maar wat betekent logisch (of helder) denken? Volgens Willard betekent helder denken ‘het opnemen van de informatie van de Schrift in een denken dat wordt geleid en versterkt door de Heilige Geest, en het jagen naar de waarheid met het vastberaden doel uit haar te leven’. ‘Denken en leven gaan hand in hand’.

Logisch denken wordt begrensd door God, door zijn woorden (de Bijbel). Het is God die logisch denken kan overrulen. God is de ontwerper van ons (logisch) denken. Hij staat daar als het ware boven. Logisch denken (gezonde verstand) en de Bijbel vinden we terug in een citaat van Maarten Luther zoals Willard dat opgenomen heeft in zijn boek. Luther zegt tegen zijn ondervragers in Worms dit: ‘Tenzij ik word veroordeeld door de Schrift en het gezonde verstand (…), is mijn geweten een slaaf van Gods Woord. Ik kan en wil niets herroepen, want tegen het geweten ingaan is goed noch veilig. Zo helpe mij God. Amen.’

Willard ziet ook gevaren op dit terrein. Het terrein van ons denken, ons verstand.
  1.  Het eerste gevaar is trots. ‘Wanneer we iets uit de Schrift hebben geleerd en nadenken over wat we hebben geleerd, maken we er heel gemakkelijk een formule van.’ 
  2. Een tweede gevaar is het niet kennen van de feiten. ‘C.S. Lewis zegt in Brieven uit de hel daarom dat een jonge atheïst niet voorzichtig genoeg kan zijn met wat hij leest. Hij moet zijn onkunde stevig beschermen!’ In dit opzicht lijken veel christen op deze jonge atheïst. 
  3. Het derde gevaar is dat we toestaan dat onze verlangens ons denken gaan beheersen. ‘We moeten erkennen dat verlangens soms een rol spelen bij geloofszaken.’ 
  4. Het laatste gevaar heeft volgens Willard te maken met de beelden die we in ons denken toelaten. Als voorbeeld noemt hij het vrijheidsidee. ‘Mensen willen op bijna geen enkele manier worden beperkt of beheerst.’
In mijn volgende blog wil ik het onderwerp 'logisch denken' toepassen op het onderwerp 'onttrekking na herdoop'.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder