'Er is maar één ding noodzakelijk'


In Lucas 10 : 38 – 42 kunnen we het volgende lezen: Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.’

In de ND-bijlage van 7 april staat een interview met Renée van Riessen met als titel ‘Eten met de deur open’. In dit interview wordt bovenstaande geschiedenis aangehaald: “De ziel zit vooral in ons doen. Denk aan Marta in de Bijbel, die druk bezig was met bedienen toen Jezus bij haar kwam. Wij lezen dat vaak alsof Jezus kritiek op haar heeft, terwijl Maria het beste deel koos, om naar Jezus te luisteren. Maar bij Meister Eckhart, een mysticus uit de middeleeuwen, vind je al dat je het ook anders kunt lezen. Marta heeft ‘het’ al gevonden; zij kan bezig zijn en tegelijk toch bij de Meester zijn. Maria moet dat nog leren; daarom moet zij aan de voeten van de Heer zitten.’”

‘Er is maar één ding noodzakelijk.’ Welk ding is dat? Henri Nouwen geeft in zijn boekje ‘Een levende herinnering – Dienst en gebed als verwijzing naar Jezus’ daarop een antwoord. Nouwen schrijft daarin dat Jezus vraagt om toewijding aan God en God alleen. Dat is het ene ding dat noodzakelijk is. “God wil ons hele hart, ons hele verstand en onze hele ziel. Het is deze onvoorwaardelijke en onbeperkte liefde tot God die leidt tot de zorg voor onze naaste, niet als activiteit die ons van God afleidt of met onze aandacht voor God concurreert, maar als een uiting van onze liefde tot God die zich aan ons openbaart als de God van alle mensen.” Volgens Nouwen is onze hele bediening gebaseerd op onze persoonlijke en gemeenschappelijke relatie met God. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder