Keuzes bepalen onze grenzen


Grenzen worden bepaald door het maken van keuzes. Anders gezegd: “Keuzes zijn het fundament waarop grenzen worden gebouwd.” Om onze keuzes te maken, onze verantwoordelijkheid daarin te nemen, ‘moeten we ons bewust zijn van alle aspecten van onszelf die bij deze keuzes betrokken zijn’. Aspecten als onze gevoelens, opvattingen, gedrag, behoeften en gedachten. 

‘Als we niet het gevoel hebben dat we een keuze hebben, hebben we het gevoel dat we de zeggenschap over ons leven kwijt zijn en zijn we boos op de degenen waarvan we denken dat ze ons controleren. Het is het tegenovergestelde van vrijheid en liefde.’ 

‘Er zijn natuurlijk dingen in het leven waar we geen controle over hebben, maar we hebben altijd de keuze hoe we op deze dingen reageren. Onze keuzes bepalen de richting van ons leven, maar als we ons dat feit niet toe-eigenen (AG: onze verantwoordelijk niet nemen) weten we niet waar we naartoe gaan en zijn boos op waar we terechtkomen alsof het de schuld van iemand anders is.’

‘Klagen en mopperen zonder iets aan de situatie te doen is de kern van het ontkennen van de keuze en het maakt ons krachteloos en wrokkig.’ ‘Geen keuze maken is ook kiezen. God houdt ons verantwoordelijk voor iedere keuze die we maken, zelfs als we denken dat we het niet doen (…).’

Henry Cloud schrijft naar aanleiding van Matteüs 12 : 33 : “Ons leven draagt dus vrucht, daar hebben we geen keuze in. Maar we hebben wel de keuze over de aard van de vrucht die we dragen door ons onze ‘boom’ toe te eigenen, ons hart, en God er in laten werken.”

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder