Voorbeeld van grenzen, verantwoordelijkheid, keuze


Cloud geeft in zijn boek ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ een praktisch voorbeeld van grenzen.

‘Als ik een huis heb met een tuin, ben ik verantwoordelijk voor wat er op mijn erf gebeurt. Als ik wil dat de bladeren worden geharkt moet ik dat zelf doen of er iemand voor inhuren, maar het blijft mijn erf. Dus mijn verantwoordelijkheid stopt waar mijn grenzen liggen.'

'Als er bij mijn buurman ook bladeren liggen, mag ik niet over de schutting klimmen en zonder zijn toestemming zijn bladeren ook opharken. Als ik wil helpen, kan ik dat vragen en dan kan hij beslissen om de poort open te doen en me over zijn grens laten komen. Maar dat is zijn keuze.’

Jouw ‘erf’ is alleen jouw verantwoordelijkheid en dat ‘erf’ is begrensd, kent grenzen. Iemand anders mag zonder jouw toestemming niet op jouw ‘erf’ komen en jij mag niet op het ‘erf’ van een ander komen. Je hebt niet alleen eigendomsrecht op jouw ‘erf’, maar je moet ook verantwoordelijkheid nemen, je toe-eigenen wat van jou is. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder