Pas op met dé waarheid


Ik hoor soms mensen zeggen dat ze  bijbelse waarheid (moeten) verdedigen. Op moeten komen voor de waarheid zoals die in de bijbel staat. Daar is op zich niets mis mee, maar weten ze wel zeker dat het om de waarheid gaat of is er sprake van hun waarheid? De bijbelse waarheid zoals zij die zien?

In de gemeente waarvan ik lid ben, speelt een kwestie waarbij zustergemeentes een heel andere waarheid hanteren dan de gemeente waarvan ik lid ben. Zusterkerken dus die over dezelfde kwestie heel anders denken. Is dat niet een aanwijzing dat er bij ons in deze kwestie te snel gesproken wordt over de waarheid? En dat er sprake kan zijn van de waarheid zoals wij die zien in plaats van de waarheid?

Iets het predicaat ‘de bijbelse waarheid’ meegeven heeft nog een ander effect. Het zet de onderlinge communicatie op scherp. Een dialoog is daarmee nauwelijks meer mogelijk en daarmee de mogelijkheid van verbinding, onderlinge verbondenheid. Iemand zei eens: “(…) als mens is het wezenlijk dat je de ontmoeting met (…) ‘de ander’ aankunt, dat je in staat bent je tot nieuwe inzichten te laten verleiden. Wie dat niet kan of wil, zit onwrikbaar vast in zijn eigen gelijk.” Van iets zeggen dat het de waarheid is, kan gemakkelijk een manier zijn om je eigen gelijk af te dwingen. Jouw waarheid verhef je daarmee tot de waarheid: eind van alle tegenspraak. Van een echte ontmoeting zal dan geen sprake zijn. 

Er is nog iets anders. Het niet in staat zijn je tot nieuwe inzichten te laten verleiden, is in strijd met het hart van het christelijk geloof. “God is altijd groter dan wij, groter dan onze voorstellingen en 'waarheden'.” Als je denkt de (bijbelse) wijsheid in pacht te hebben, dan ga je als het ware naast God op Zijn troon zitten. Je gaat er aan voorbij dat wij als mensen door een ‘onscherpe’ bril naar de (bijbelse) waarheid kijken. Laten we oppassen zeker bij zaken waarover binnen hetzelfde kerkverband al verschillend gedacht en gehandeld wordt, te spreken over ‘de waarheid’.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder