Kijk naar Jezus en kijk met Hem naar jezelf


Anselm Grün schreef het boek ‘Beelden van Jezus’. Hij schreef het boek omdat hem (en zijn broeders in het klooster) duidelijk was geworden hoeveel clichés er van Jezus zijn. ‘Zijn persoon, zijn leven en zijn werkelijke betekenis worden nauwelijks nog waargenomen.’ Met zijn boek wil Grün ons Jezus laten zien zoals Hij werkelijk was en belangstelling wekken voor de rabbi uit Nazaret. Hij wil met zijn boek de mensen stimuleren om zich opnieuw met Jezus bezig te houden.

In het boek ‘Beelden van Jezus’ beschrijft Grün 50 beelden van Jezus. Daarbij gaat het om bekende (traditionele) beelden als Jezus - het brood, Jezus – het licht, Jezus – de goede herder, maar ook onbekende als Jezus – de wildeman, Jezus - de exorcist e.a. Grün heeft er bewust voor gekozen om geen ‘systematische geschiedenis of theologie van Jezus te schrijven’, maar beelden van Jezus.

‘Beelden willen een nieuw perspectief bieden zodat we op een andere manier naar Jezus kijken. Beelden laten iets van Jezus zien wat een theoretische theologie niet aanschouwelijk kan maken. Geactualiseerde beelden onthullen een nieuw aspect in de persoon van Jezus.’ ‘Beelden leggen niet vast.’ Beelden zijn als een raam; elk raam biedt ons een nieuw uitzicht. ‘Beelden openen ons de ogen.’ Beelden zijn als voertuigen: ze brengen ons verder. ‘De beelden laten ons zien dat we Jezus uiteindelijk niet kunnen vatten, dat Hij ons begripsvermogen steeds weer te boven gaat.’

Met de beelden nodigt Grün ons uit naar Jezus te kijken, maar ook vanuit Jezus’ perspectief naar onszelf te kijken. De beelden willen ons uitnodigen om ons dagelijks leven (…) samen met Jezus te bekijken en er op een andere manier mee om te gaan. Elk beeld bevat een uitdaging voor ons eigen leven. Ze kunnen ons helpen ons leven door Jezus te laten vormen en veranderen. 

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder