Oordeel niet ….. (2)


Toch is volgens Dallas Willard (in zijn boek ‘Gods geheime plan – De herontdekking van een leven met Jezus’) ook oordelen in de zin van beoordelen een ingewikkelde taak. “(…) omdat degenen die beoordeeld worden misschien niet in staat zijn het anders op te vatten dan als een aanval op hun persoonlijkheid.” Een negatieve beoordeling van wat ze doen kunnen ze beschouwen als een veroordeling van zichzelf als persoon (‘Ik ben wat ik doe’).

Maar waarom is veroordelen nu zo destructief? Omdat een veroordeling (actie) vaak leidt tot een veroordeling als reactie. Oordeel niet (actie), opdat er niet over jullie geoordeeld wordt (reactie). Willard zegt er dit over: “Het gevolg van veroordeling en beschuldiging is een tegenaanval (reactie) met vrijwel dezelfde inzet.” Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. “Deze wisselwerking verklaart waarom veroordeling als manier om de mensen die ons het naast staan te corrigeren of te ‘helpen’, bijna altijd zal mislukken.” Dus de bedoeling (mensen corrigeren of helpen) mislukt en je kwetst, verwerpt die mensen ook nog eens.

Jezus laat ons de manier zien om mensen te helpen: stop met veroordelen! ‘Veroordeling is de balk in ons oog. Veroordeling, (…), maakt ons blind voor wie de ander werkelijk is. We hebben geen heldere kijk op hoe we onze broeder kunnen helpen, omdat we onze broeder niet kunnen zien.’ “Wanneer we het leven binnengaan van vriendschap met de Jezus die nu aan het werk is in ons heelal, komen we in een nieuwe realiteit terecht waar veroordeling gewoon niet aan de orde is.” We handelen in een geest van agapè. De gezindheid van het koninkrijk zoals Jezus die in de Bergrede aan ons presenteert.

Reacties

  1. Romeinen 8:1
    Sluit naadloos aan op jouw laatste alinea.Of beter andersom: jouw alinea sluit naadloos aan op deze Bijbeltekst.

    Leendert

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder