De waarheidsvraag is een vraag!Ik schreef al eerder over de recensie ‘Is diversiteit in de kerk altijd goed?’ van Hans Schaeffer. In dit artikel schrijft Schaeffer dat de waarheidsvraag altijd gesteld moet worden in de vorm van een vraag: lees ik de Bijbel goed, als ik meen dat zus of zo niet juist is? Dit doet mij sterk denken aan wat Dallas Willard in zijn boek ‘Gods geheime plan’ schrijft over ‘het verzoek als hart van gemeenschap’. Hij schrijft dit naar aanleiding van Mat. 7 : 7 – 11.

Ik schreef eerder dat van iets zeggen dat het dé waarheid is, gemakkelijk een manier kan zijn om je eigen gelijk af te dwingen. Jouw waarheid verhef je daarmee tot dé waarheid: eind van alle tegenspraak. Je forceert daarmee als het ware je eigen gelijk bij anderen. Zo met de waarheid omgaan, leidt niet tot verbondenheid.

Het stellen van de waarheidsvraag in de vorm van een vraag heeft een heel andere werking. Willard schrijft er dit over: “Omdat ik ze niet langer probeer te forceren, wordt zuivere communicatie, werkelijke openheid van hart een aantrekkelijke mogelijkheid. En zo treedt automatisch de genezende dynamiek van het verzoek in werking.” Er ontstaat verbondenheid.

Ook schrijft hij: “In de geestelijke wereld geldt vragen als belangrijke wet, waardoor dingen in samenwerking met God tot stand worden gebracht, zonder de vrijheid en de waarde van wie dan ook geweld aan te doen.” Je respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de luisteraar tegen over God. Zijn overtuiging is allereerst iets tussen hem en God. “Van nature heeft een verzoek (AG: een vraag) een samenbindend karakter. Een eis (AG: waarheidsclaim) daarentegen brengt onmiddellijk scheiding.” Leidt tot onverbondenheid.

In het stellen van de waarheidsvraag in de vorm van een vraag ligt de erkenning besloten dat je kijk op de werkelijkheid, je mening over een bepaalde zaak onjuist of onvolledig kan zijn. Je bent bereid je te laten corrigeren in jouw kijk op de waarheid. Alleen zo ontstaat er een dialoog. Is er een luisterend oor. Ontstaat er verbondenheid

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder