Omgaan met verschillen in de kerk


In het ND van vandaag staat een recensie van het boek: Mijn gelijk en ons geluk van Piet Schelling. De recensie heeft de titel ‘Is diversiteit in de kerk altijd goed?’ en is geschreven door Hans Schaeffer.

Schaeffer vat het boekje zo samen: “In veel verschillende bewoordingen klinkt zo het refrein in dit boekje: praat met elkaar, veroordeel elkaar niet.” Ook zegt Schaeffer dit: “De diepste reden en motivatie om diversiteit te accepteren ligt voor de auteur in de stelling: diversiteit is goed. Moeilijk misschien, omdat je zelf iets anders vindt of beleeft, maar desondanks: goed.”

Het boekje, ik heb het nog niet gelezen, kan vanwege deze samenvatting al op mijn sympathie rekenen. Praat met elkaar: ga met elkaar de dialoog aan, want een dialoog aangaan betekent het aangaan van de verbinding (verbondenheid). En veroordeel elkaar niet. Veroordeling leidt tot scheiding, is destructief. En inderdaad: diversiteit is goed. Verschillen horen bij de schepping.

Schaeffer mist ook wat in het boekje: “Er hoort nog iets wezenlijks bij. Diversiteit die niet nadrukkelijk staat in een belijdend kader krijgt al snel een oeverloos karakter. Zeker, de waarheidsvraag moet altijd gesteld worden in de vorm van een vraag: lees ik de Bijbel goed, als ik meen dat zus of zo niet juist is? Maar de waarheidsvraag moet wel gesteld worden, (…).” Ook daar ben ik het mee eens. Ik heb op m’n blog al meerdere malen gezegd dat waarheid en liefde bij elkaar horen. “Wie de waarheidsvraag niet stelt, verzandt uiteindelijk in een postmoderne onverschilligheid. Wie zich niet oefent in de houding van Jezus Christus verlaat de weg die nog voortreffelijker is.” Waarheid en liefde horen bij elkaar.

Schaeffer zegt dat er volgens hem winst behaald zou worden als de waarheidsvraag consequent gepaard gaat met een bewuste bescheidenheid naar Christus’ voorbeeld (vergelijk Filippenzen 2). Het stellen van de waarheidsvraag in de vorm van een vraag en dat combineren met een bescheidenheid naar Christus’ voorbeeld, betekent dat wij elkaar niet met forse stellingen om de oren slaan of een waarheidsclaim neerleggen, maar een oprechte en eerlijke vraag stellen. Wat heilzaam zou het zijn, als we zo met verschillen en diversiteit in de kerk weten om te gaan.

Reacties

  1. Omgaan met verschillen kan pas werken als in de verschillende kerken beseft wordt wat de echte betekenis van genade is. Weet je wat genade betekent dan kruip je tijdens een gesprek niet meer op de stoel van veroordeling. Je beseft dat jij net als de ander volledig afhankelijk bent van genade. Daardoor kunnen/mogen we ook niet veroordelen. Veroordeling komt vaak voort uit zondebesef (meestal zien we zonden beter bij de andere kerk als bij de kerk waar we deel van uit maken). Door genadebesef krijg je gesprekken waar de liefde van Jezus centraal staat. De basis van het gesprek is de relatie met Jezus die de gesprekspartners hebben.

    Leendert

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder