Status als identiteitsvoedsel


In hoofdstuk 6 van het boek ‘Gods geheime plan’ schrijft Dallas Willard over de ‘twee grootste belemmeringen of blokkades voor een leven in voortdurende interactie met God en een gezonde groei in het koninkrijk’. Dit naar aanleiding van Matteüs 6. Die twee grootste belemmeringen of blokkades zijn: verlangen naar de goedkeuring van anderen en het verlangen naar de zekerheid van materiële rijkdom.

Bij het verlangen naar goedkeuring van anderen gaat het over status, over presteren, over succesvol zijn. Status is volgens Arie de Rover in zijn boek ‘Leven na de genadeklap’ een belangrijke voedingsbron voor onze (‘oude’, niet bevrijde) identiteit. Tim Keller noemt succes in zijn boek ‘Namaakgoden’ een afgod. Hij schrijft: “Meer dan andere afgoden geeft eigen succes en prestatie het gevoel dat je zelf een god bent, dat je zekerheid en je waarde berusten op je eigen wijsheid, kracht en staat van dienst.”

Willard schrijft over de valstrik van status het volgende: “Het verlangen naar aanzien en een goede reputatie op religieus gebied sleurt ons onmiddellijk mee in de gerechtigheid van de schriftgeleerden en farizeeën, omdat dit verlangen altijd uitsluitend is gericht op zichtbare daden en niet op de oorsprong van die daden in ons hart.” Volgens Willard is het leidend principe in Matteüs 6 dat we een goede daad niet moet doen met de bedoeling gezien te worden. “Wanneer we menselijke goedkeuring en waardering zoeken en ons daarop richten bij wat we doen, houdt God zich beleefd op afstand en respecteert Hij onze wens Hem erbuiten te laten.” “Als we ons doen en laten baseren op menselijke goedkeuring (AG: of status), heeft dat tot gevolg dat we de aanwezigheid van God als irrelevant terzijde schuiven en dat we onszelf onderwerpen aan het menselijke koninkrijk.”

Zowel Arie de Rover, als Tim Keller en Dallas Willard waarschuwen ons voor status, succes. De schrijvers verwoorden dat ieder op hun eigen manier. Arie de Rover ziet status als identiteitsvoedsel voor een onvrij leven. Tim Keller noemt succes een afgod of namaakgod. En Dallas Willard schrijft dat een verlangen naar goedkeuring (of succes) één van de twee grootste blokkades vormt voor een levende relatie met God.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder