Posts

Posts uit januari, 2018 weergeven

Ontdek je echte ik

Afbeelding
Ik schreef eerder (in mijn blogs over ‘goed en kwaad’) over het werkelijke ik en het ideale ik. David G. Benner schrijft vanuit christelijk spiritueel perspectief over het echte ik en het onechte ik in zijn boek: Gods geschenk jezelf te mogen zijn – Ontdek je echte ik.
In de Inleiding van het boekje schrijft Benner over ‘het geestelijke veranderingsproces van de christen’. Het doel van dat proces of die reis is volgens Benner ‘de transformatie van het ik’. Het gaat daarbij om het kennen van jezelf (je ik) en van God. Je echte ik is een ik-in-Christus. ‘…. als we meer en meer worden als Christus, worden we meer ons eigen, unieke, echte ik.’ Hoe meer we gaan lijken op Christus, hoe meer we de mens worden die God bedoeld had en heeft. Benner schrijft in zijn boekje over zelfkennis, identiteit en authenticiteit. Het gaat over je (geestelijk) verlangen naar uniekheid (uniciteit). Het zijn voor Benner niet alleen maar psychologische begrippen, maar zeker ook geestelijke begrippen. Ze spelen…

Goed en kwaad (4)

naar deel 3
Soms lees je een boek dat een verdieping geeft of illustratie vormt bij een ander boek. Deze ervaring had ik bij het boek van Philip Troost: Gewoon God – 40 zoekwoorden om God te vinden in het alledaagse. Dit boek vormt een mooie illustratie bij deel 4 Inzicht in goed en kwaad uit ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ van Henry Cloud. Naar aanleiding van de introductie van zijn boek, verscheen er in het ND een interview met Philip: Ik ben gewoon Philip, een bang jongetje. Vanzelfsprekend is ook het artikel ‘Ergernis en maat’, dat de aanleiding vormt voor deze blogs over goed en kwaad, een mooie illustratie van deze ‘fundamentele ontwikkelingstaak’.
Hieronder wat passages uit het boek van Philip Troost.
Ik ben mijn leven lang erg op zoek geweest naar God (p.6). (…) Terugblikkend zie ik nu hoe ik God steeds gezocht heb weg bij wie ik ben en waar ik me bevind op mijn levensweg (p.6). (…) Ik heb mezelf opgepept en voortgedreven met mooie christelijke idealen, normen en waarden, …

Goed en kwaad (3)

naar deel 2
Wat is die ‘ideale ik’? Op die vraag geeft Cloud in zijn boek ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ het volgende antwoord: ‘Het is een systeem van geïnternaliseerde waarde uit onze opvoeding gekoppeld aan onze eigen wensen voor onszelf (p.200-201).’ ‘Dat wat in ons gezin als waardevol werd gezien internaliseren we in het ideaal, alles wat niet aan de eisen voldoet geven we een plekje ergens in de kelder van onze ziel. We beoordelen het laatste als slecht, of het nu klopt of niet (p.200).’ Het belangrijke punt is dat alles wat waar is, maar voor het ideale ik niet acceptabel, wordt veroordeeld en op de een of andere manier afgewezen (p.201). Het ideale ik is niet noodzakelijkerwijs foutloos (p.200).’ 
We hechten meer waarde aan het ideale ik dan aan het werkelijke ik. ‘Kort gezegd, het (AG: het ideale ik) is een beter voorbeeld dan het werkelijke. Het probleem is: het is een fantasie. Het is niet echt. Je kunt het niet omhelzen of aanspreken. Het bestaat niet (p.196).’
Het …

Goed en kwaad (2)

naar deel 1
Zoals gezegd deed het in mijn vorige blog genoemde artikel mij denken aan de derde ontwikkelingstaak: goed en kwaad op orde hebben. Het artikel betoogt namelijk dezelfde zaken als Cloud in deel 4 (vanaf hoofdstuk 11) van zijn boek ‘4 stappen naar een sterke identiteit’. Deel 4 heeft deze titel meegekregen: Inzicht in goed en kwaad.
Cloud beschrijft in hoofdstuk 11 eerst het ‘probleem’.
‘De wereld om ons heen is zowel goed als slecht. De mensen om ons heen zijn zowel goed als slecht. We zijn zelf zowel goed als slecht. Onze natuurlijke neiging is om het probleem van goed en kwaad op te lossen door het gescheiden te houden (p.191-192). (…) Deze splitsing resulteert in een onvermogen om slechtheid, zwakheid en mislukking in onszelf en anderen te tolereren (p.192).’
Met ‘gescheiden houden’ en ‘splitsing’ bedoelt Cloud het denken over goed en kwaad op de manier van: iets, iemand is goed óf kwaad. Je hanteert deze twee begrippen in dit geval als een tegenstelling.
Het is volgens Clo…

Goed en kwaad (1)

Een artikel in het Nederlands Dagblad van 19 juli 2017 deed mij weer het boek ‘4 stappen naar een sterke identiteit’ van Henry Cloud uit de boekenkast pakken. Het artikel kreeg de titel ‘Ergernis en maat’ mee en begint zo: ‘ …. Als de kerk in leer en zeden bijna geheel besmet is, is dat nog geen reden zich van die kerk af te scheiden.’ Het artikel gaat o.a. over het verdragen van de onvolmaaktheid van het leven. De schrijver van dit artikel, Hans Werkman, refereert hiermee aan wat Calvin schreef in zijn Institutie.  Dit artikel gebruik ik hier als aanleiding, als illustratie. Het gaat mij in deze blog vooral over het boek van Henry Cloud. 
Dr. Henry Cloud schrijft over de bedoeling die hij heeft met zijn boek het volgende (p.12 - 13):
Ik wil laten zien dat er bijbelse oplossingen zijn voor je strijd met depressie, angst, paniek, verslaving en schuldgevoel, en dat deze oplossingen liggen in bepaalde ontwikkelingstaken.

Dit zijn taken die je hoogstwaarschijnlijk niet hebt afgerond toen j…