Goed en kwaad (2)


Zoals gezegd deed het in mijn vorige blog genoemde artikel mij denken aan de derde ontwikkelingstaak: goed en kwaad op orde hebben. Het artikel betoogt namelijk dezelfde zaken als Cloud in deel 4 (vanaf hoofdstuk 11) van zijn boek ‘4 stappen naar een sterke identiteit’. Deel 4 heeft deze titel meegekregen: Inzicht in goed en kwaad.

Cloud beschrijft in hoofdstuk 11 eerst het ‘probleem’.

‘De wereld om ons heen is zowel goed als slecht. De mensen om ons heen zijn zowel goed als slecht. We zijn zelf zowel goed als slecht. Onze natuurlijke neiging is om het probleem van goed en kwaad op te lossen door het gescheiden te houden (p.191-192). (…) Deze splitsing resulteert in een onvermogen om slechtheid, zwakheid en mislukking in onszelf en anderen te tolereren (p.192).’

Met ‘gescheiden houden’ en ‘splitsing’ bedoelt Cloud het denken over goed en kwaad op de manier van: iets, iemand is goed óf kwaad. Je hanteert deze twee begrippen in dit geval als een tegenstelling.

Het is volgens Cloud belangrijk om te kunnen omgaan met goed én kwaad. Met ideaal én werkelijkheid. ‘ (…), als we niet kunnen omgaan met het tegelijkertijd aanwezig zijn van goed en slecht kunnen we niet goed omgaan met het leven in deze wereld, want de wereld en wij zijn precies hetzelfde: goed en slecht (p.192)’. ‘Als we het bestaan van zowel goed als kwaad niet kunnen hanteren, zullen we het heel moeilijk hebben in deze wereld (p.193).’ ‘Om het leven goed aan te kunnen, moeten we een manier vinden om beide een plek te geven (p.194).

Cloud schrijft dat het begrijpelijk is, dat de mens slecht kan omgaan met het kwaad. We waren gemaakt voor de volmaaktheid (paradijs). ‘We waren niet voorbereid om in een onvolmaakte wereld te leven (p.193).’ Maar de zondeval heeft zijn intrede gedaan in deze wereld en daarmee gebrokenheid en onvolmaaktheid. Het gaat dus enerzijds over een ideale wereld, een ideale ik en anderzijds over de werkelijke wereld en een werkelijke ik. Het gaat hier over de relatie tussen het ideale en het werkelijke.

Reacties

Veel gelezen berichten

Vergeving is goed, maar verzoening is beter

Bevrijd van jezelf

De GKv moet verder met één predikant minder